UKR    RUS

Університет

Головна

Новини

Спеціальності

Кафедри

Абітурієнту

Дозвілля

Історія

Контакти

Шановні випускники, шановні абітурієнти!

Сьогодні Ви стоїте перед важливим рішенням – вибором напрямку своєї професійної діяльності в житті. Для молодої людини безумовно вірним кроком є побудова міцного фундаменту знань.

Саме такий шлях Вам пропонує сьогодні ДІІТ – відомий і авторитетний навчальний заклад. В ДІІТі студенти мають широкі можливості отримати хорошу вищу освіту з технічних спеціальностей транспортної галузі, а також економічні, управлінські, інформаційні, гуманітарні, військові спеціальності. ДІІТ надає можливість отримати другу вищу освіту в тому числі магістерську освіту по європейському проекту (MISTIF).

Серед багатьох інженерних спеціальностей транспорту варто виділити електроенергетичні спеціальності факультету «Електрифікація залізниць», які сьогодні востребувані на виробництві і диплом електрика ДІІТу має високу репутацію в світі.

Основою життєдіяльності людини є наявність в її розпорядженні енергоресурсів. На факультеті «Електрифікація залізниць» ДІІТу більше 80 років навчають висококваліфікованих фахівців електротехнічної, електротягової та теплоенергетичних галузей, які уміють управляти електричною і тепловою енергією, раціонально і безпечно її розподіляти і використовувати.

Електрична енергія, як найбільш універсальна є широковживаною у всіх галузях, а особливо на транспорті.

На залізницях України більше 85% перевезень виконується електровозами і електропоїздами.

Випуск інженерних кадрів з базовою електротехнічною та теплоенергетичною підготовкою проводиться за трьома напрямами освітньо кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр» з чотирьох спеціальностей ОКР «спеціаліст» і «магістр».

Всі спеціальності згідно з вимогами МОН мають найвищий четвертий рівень акредитації.

На факультеті «Електрифікація залізниць» напрацьовано багаторічний досвід підготовки інженерів-електрифікаторів не тільки для потреб транспортної галузі.

Збережені кращі традиції класичної системи підготовки електриків, електромеханіків і енергетиків.

В навчальному процесі широко застосовуються можливості сучасної обчислювальної техніки та інформаційних технологій, досягнення електроенергетичного і транспортного машинобудування.

Кафедри факультету «Електрифікація залізниць» укомплектовані викладацьким складом вищої кваліфікації. Це 11 докторів технічних наук, професорів, 30 кандидатів технічних наук, доцентів.

За час навчання студенти факультету «Електрифікація залізниць» отримують знання в оснащених сучасних лабораторіях, а практичні навички та досвід набувають на передових підприємствах промисловості та транспорту, де функціонують філіали випускаючих кафедр.

Налагоджена система підготовки робітничих професій, що дає можливість проходити практику на робочих місцях в електродепо, енергодільницях, електровозобудівному заводі, теплопостачальних підприємствах, проектних організаціях та інших виробництвах.

На факультеті «Електрифікація залізниць» студентам надається можливість паралельно із становленням інженера сформуватися як керівнику і особистості.

Гарантія працевлаштування випускників сьогодні і у майбутньому забезпечується широким застосуванням електричної енергії як головного і зручного виду енергії у всіх сферах життєдіяльності.

Найбільш здібні студенти мають можливість подальшого навчання в аспірантурі.

Найбільш здібні студенти мають можливість подальшого навчання в аспірантурі.

З найкращими побажаннями успіхів

декан факультету «Е» Афанасов А.М.


Презентаційний буклет спеціальностей факультету "Електрифікація залізниць"