КОТЕЛ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ЦИСТЕРНИ

     Завданням, на розв'язання якого спрямована розробка, є створення конструкції корпусу котла залізничної цистерни зі зменшенням металоємності, трудомісткості і собівартості виготовлення, підвищенням надійності при транспортуванні рідких вантажів, швидкості зливу та наливу вантажу, збільшенням кількості перевезеного вантажу, а також підвищенням терміну експлуатації. Поставлена задача вирішується шляхом виготовлення циліндричної обичайки корпуса котла залізничної цистерни з трьох царг. Центральна і крайні царги складаються з п’яти листів, нижні з яких є броньовими. Верхні листи цих царг виконані полегшеними, при цьому броньові листи охоплюють 1 / 5 частину корпусу котла. Враховуючи те, що в найбільш навантажених місцях котла (в зоні спирання котла на ложементи платформи і зоні кріплення лап котла та розміщення зливних пристроїв вагона-цистерни) розміщені більш товсті листи, отже, при дотриманні умов міцності досягається зниження матеріаломісткості котла і як результат збільшення вантажопідйомності вагона-цистерни. Також опори помосту приєднуються до котла цистерни через додаткові накладки, що унеможливлює появу поверхневих дефектів та підвищує надійність з’єднання.