Інженер ІІІ тисячоліття

Запрошуємо взяти участь у XVІ Міжнародній студентській науковій конференції, яка відбудеться 17 травня 2017 року в ДНУЗТ

26 квітня, 2017
inzhener

Конференціявідбудеться 17 травня 2017 року в аудиторії 314 Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Початок конференції о 10.00 (реєстрація з 9.00 до 10.00).

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька.

Тези доповідей, що подаються на конференцію, мають відповідати наступним параметрам:

  • об’єм – одна сторінка формату А4;
  • поля: ліве та праве – 22.5 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 30 мм;
  • шрифт Times New Roman Cyr 12 пт,
  • інтервал – одинарний (12 пт).

Тези доповідей подаються у такій послідовності: відцентрована назва тез (великими літерами напівжирним кресленням 12 пт); через рядок – прізвище та ініціали автора (ів); наступний рядок – прізвище та ініціали наукового керівника; нижче – повна назва ВНЗ; через рядок – текст доповіді (вирівнювання по ширині).

Електронну та роздруковану версії тез доповіді (1 примірник із підписом авторів), заявку на участь (!) та копію квитанції про сплату організаційного внеску (!)необхідно надати не пізніше 7 травня 2017 року на кафедру філології та перекладу (ауд. 5402) або надіслати на e‑mailоргкомітету конференції: conf.engineer@yandex.com.

 Мультимедійні презентації та відеоматеріали (за наявності), які супроводжують доповіді, додаються окремим файлом разом із тезами до зазначеного строку.

Організаційний внесок складає 50 грн. Оплата здійснюється за нижченаведеними банківськими реквізитами.

Банківські реквізити для перерахування організаційного внеску:

ДНУЗТ (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.А. Лазаряна)

Р/р № 31256211401363 в ДКСУ м. Київ

МФО – 820172

ОКПО – 01116130

Призначення платежу:

«За організацію участі в конференції «Інженер ІІІ тисячоліття» за (ПІБ) в сумі  50 грн.»

Телефони для довідок:

066 713 47 38 – Андрій Вікторович;

068 788 88 25 – Юлія Юріївна;

095 478 79 48 – Анастасія Андріївна.

З повагою,

Оргкомітет.