Conference „Engineer of the Third Millennium“

Запрошуємо взяти участь у XVІІ Міжнародній студентській науковій конференції «Інженер ІІІ тисячоліття»

26 березня, 2018
картинка

Запрошуємо взяти участь у XVІІ Міжнародній студентській науковій конференції «Інженер ІІІ тисячоліття»

 

XVІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер ІІІ тисячоліття» відбудеться 15 травня 2018 року в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна.

 

Початок конференції о 10.00 в аудиторії 314 (реєстрація з 9.00 до 10.00).

 

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька.

 

Тези доповідей мають відповідати таким параметрам:

  • об’єм - одна сторінка формату А4;
  • поля : ліве та праве - 22.5 мм, верхнє - 20 мм, нижнє – 30 мм;
  • шрифт Times New Roman Cyr 12 пт,
  • інтервал - одинарний (12 пт).

 

Тези доповідей подаються у такій послідовності: відцентрована назва тез (великими літерами напівжирним кресленням 12 пт; через рядок – прізвище та ініціали автора (ів); наступний рядок – прізвище та ініціали наукового керівника; нижче – повна назва ВНЗ; через рядок – текст доповіді (вирівнювання по ширині).

 

Електронну та роздруковану версії доповіді (1 примірник за підписом авторів), заявку на участь та копію квитанції про сплату організаційного внеску  просимо надати до 30 квітня 2018 року на кафедру філології та перекладу (ауд. 5402) або надіслати на e-mailоргкомітету конференції: conf.engineer@ua.fm. Мультимедійні презентації та відеоматеріали, які супроводжують доповіді, додаються окремим файлом разом із тезами до зазначеного строку.

 

Організаційний внесок складає 50 грн. Оплата здійснюється за нижченаведеними банківськими реквізитами.

 

Банківські реквізити для перерахування організаційного внеску:

ДНУЗТ (Дніпропетровський національний університет

залізничного транспорту ім. академіка В.А. Лазаряна)

Р/р № 31256211401363 в ДКСУ м.Київ

МФО – 820172

ОКПО – 01116130

Призначення платежу: «За організацію участі в конференції «Інженер ІІІ тисячоліття» за (ПІБ) в сумі  50 грн.»

 

Телефони для довідок:

068 788 88 25 - Юлія Юріївна;

066 713 47 38 - Андрій Вікторович;

095 478 79 48 - Анастасія Андріївна.

Кафедра «Філологія та переклад»

 

Завантажити інформаційний лист

Завантажити реєстраційну форму

 

CALL FOR SCIENTIFIC ABSTRACTS

The 17th International Students’ Scientific Conference

“Engineer of the Third Millennium”

May 15, 2018

 

We are to announce that the 17th International Students’ Scientific Conference “Engineer of the Third Millennium” is to be held at Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazarian.

 

Participants are invited to present their reports at the conference on May 15, 2018.

 

The conference languages are English, French, German.

 

The following materials should be sent not later than April30, 2018 (see the address below):

  •  application form;
  •  abstract formatted according to the requirements below (1 printed copy with the author’s signatures);
  •  e-version of the abstract and its PowerPoint presentation;
  •  a copy of fee payment confirmation.

 

Technical Requirements

Format: doc. (MS Word 2003), Times New Roman 12-pt; line spacing – single (1); margins: left/right – 22.5 mm, upper – 20 mm, lower – 30 mm.

Volume  - one page A4.

The sequence of the abstracts is as follows:

Line 1 - the title of the report (in thick print, 12, in capital letters, alignment in the middle).

In a line in the middle – the author’s name, the language supervisor’s name, educational institution’s name.

In a line – the text of abstract.

 

Failure to comply with these requirements may result in turning down the paper by the Conference organizers. The authors are solely responsible for the content of their papers!

 

Organizing Committee’s address

 

The Department of Philology and Translation

Dnipropetrovsk National                               

University of Railway Transport

named after academician V. Lazarian.

 2 Lazariana Street

Dnipro ,49010

Ukraine

 

The registration fee is 50 hryvnas.

 

Bank account details for fee payment:

ДНУЗТ (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.А. Лазаряна)

Р/р № 31256211401363 в ДКСУ м.Київ

МФО – 820172

ОКПО – 01116130

Paymentpurposedescription:

1. «За організацію участі в конференції «Інженер ІІІ тисячоліття» за (ПІБ) в сумі  50 грн.»

 

Кафедра «Філологія та переклад»

ДНУЗТ ім. академіка В.Лазаряна

вул. Лазаряна, 2

Дніпро

Україна

49010

Contactphones: 

0687888825 – Iuliia Iuriivna;

0667134738 – Andriy Viktorovych;

0954787948 – Anastasia Andriivna.

 

E-mail for materials, enquiries and other correspondence:conf.engineer@ua.fm

 

 

The Department of Philology and Translation

 

Download Call for Papers

Download Application Form