Якісна вища освіта у сфері транспортних послуг та логістики

Презентація спеціальностей факультету «Управління процесами перевезень»

25 квітня, 2022
upp

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
«ДНІПРОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНФРАСТРУКТУРИ І ТРАНСПОРТУ»


факультет «Управління процесами перевезень»

КОГО ГОТУЄМО?

Факультет «Управління процесами перевезень протягом більш як 90 років готує фахівців з організації перевезень і транспортної логістики.

Сьогодні на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 275 «Транспортні технології» за наступними програмами:

– транспортно-експедиторська діяльність та логістика;

– організація перевезень і управління на автомобільному транспорті;

– організація перевезень і управління на залізничному транспорті.

 

ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА У СУЧАСНОМУ СВІТІ

У сучасному світі переміщення вантажів є ключовим фактором, від якого залежить життєздатність та ефективність економічної діяльності будь-якого підприємства. Ефективна організація перевізного процесу неможлива без його якісного транспортно-експедиторського супроводження на основі сучасних логістичних принципів.

Щодня фахівці з транспортної логістики забезпечують доставку мільйонів тон вантажів – сировини на підприємства, готової продукції до споживачів, товарів на полиці магазинів.

Логістичні послуги – це одна з найбільш прибуткових сфер людської діяльності, що наразі інтенсивно розвивається, а загальний ринок логістичних послуг складає 10% від обсягу світового ВВП.

Саме тому фахівці з транспортної логістики сьогодні потрібні практично на кожному підприємстві. При цьому основними перевізниками в Україні та багатьох країнах є автомобільний та залізничний транспорт.

 

У НАС ВИ НАВЧИТЕСЬ:

– організовувати та координувати перевізний процес у логістичних ланцюгах постачання;

– організовувати транспортно-експедиторське супроводження перевезень, зокрема і в міжнародному сполученні;

– організовувати транспортно-складські операції у логістичних центрах;

– безпосередньо керувати рухом пасажирських та вантажних поїздів на залізничних станціях та ділянках;

– координувати взаємодію різних видів транспорту в портах та у транспортно-логістичних центрах;

– проектувати транспортно-логістичні комплекси, а також інфраструктуру залізничного транспорту;

– організовувати роботу транспортних підприємств та підрозділів, зокрема у портах та на великих промислових підприємствах;

– використовувати сучасні інформаційні системи для організації перевізного процесу.

 

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники факультету працюють:

– у транспортно-експедиторських компаніях та логістичних центрах;

– у транспортних підрозділах промислових підприємств та портів;

– у автотранспортних компаніях та метрополітенах;

– на підприємствах Укрзалізниці та у компаніях, пов’язаних з організацією залізничних перевезень;

– у державних органах з організації вантажних та пасажирських перевезень.

На посадах менеджера з транспортної логістики, менеджера з міжнародних перевезень, керівника транспортного відділу, логіста, диспетчера з залізничних перевезень, інженера з транспорту.

 

ДЕ ТА ЯК НАВЧАЄМО?

Заняття проходять у мультимедійних аудиторіях, а практичні навички студенти здобувають у спеціалізованих лабораторіях та комп’ютерних класах, оснащених сучасним програмним забезпеченням з комп’ютерного моделювання та автоматизованого проектування транспортних систем, комп’ютерними тренажерами-симуляторами.

При проведенні лабораторних робіт використовуються широкий набір сучасних програмних пакетів, серед яких AnyLogic, AutoCAD, Statistica, MatLAB, а також спеціалізовані програми, що розроблені науковцями факультету.

Широко використовується система дистанційного навчання на базі платформи MOODLE, яка включає електронні курси з усіх навчальних дисциплін, а також використовується для тестування студентів.

Під час навчання студенти мають можливість відвідувати додаткові курси та тренінги з логістики, транспортно-експедиторської діяльності, комп’ютерного моделювання, автоматизованого проектування, які проводять професіонали-практики.

Навчання завершується захистом випускної роботи.

Для студентів, як для хлопців, так і для дівчат, передбачена можливість навчання на військовій кафедрі з отриманням офіцерського звання лейтенанта запасу.

 


Презентації спеціальностей:

УДУНТ УПП (програми бакалавра) 2022

УДУНТ УПП (презентація) 2022

 


Контактна інформація:

Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, к. 445

Декан факультету: професор Роман ВЕРНИГОРА

Телефони: (056) 373-15-12, (050) 633-88-84, (068) 409-62-14

Сайт

Facebook

Instagram