«Інженер IIІ тисячоліття»

15 травня 2018 року в ДНУЗТ відбулася XVII Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер IIІ тисячоліття»

21 травня, 2018
картинка

Вже в сімнадцятий раз у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна проходить щорічна Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер III тисячоліття». Двері вишу гостинно відкриваються для студентів, молодих науковців, аспірантів з України та зарубіжжя, аби всі вони могли долучитися до наукової спільноти та висвітлити свої здобутки на полях конференції.

Організація цього без перебільшення дуже важливого в житті наукової молоді заходу стала доброю традицією кафедри філології та перекладу нашого університету, яка першою в Придніпров’ї започаткувала проведення такого масштабного наукового форуму виключно іноземними мовами (англійська, французька, німецька). Мультилінгвальний статус конференції, безперечно, сприяє розвитку міжнародних зв’язків, зміцненню позицій молодих науковців на міжнародній арені та має важливе значення для євроінтеграційних процесів нашої країни.

Роботу пленарного засідання конференції розпочав член її наукового комітету, доктор технічних наук, професор, проректор ДНУЗТ Мямлін Сергій Віталійович, який наголосив на важливості проведення подібних заходів не тільки з метою обміну найновішими тенденціями у різних галузях науки і техніки, але і з метою розширення комунікативних можливостей її учасників в епоху глобалізованого світу, де володіння іноземними мовами відкриває широкий простір для наукової, комерційної, культурної діяльності.

З привітанням до учасників конференції виступила доктор філософських наук, професор, завідуюча кафедри філології та перекладу ДНУЗТ Власова Тетяна Іванівна.

На сьогодні прийняти участь у конференції зацікавлені студенти та їхні наукові керівники майже з усіх технічних та більшості гуманітарних ВНЗ регіону, багатьох міст України (зокрема Києва, Харкова, Кам’янського та ін.) та країн зарубіжжя (Німеччини, Нідерландів, Ірану, Камеруну та ін.).

Цьогоріч оргкомітетом конференції було прийнято 67 заявок учасників, серед яких студенти Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпровського національного університету імені О. Гончара, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Дніпропетровської медичної академії, Національної металургійної академії України, Державного університету інфраструктури та технологій, Берлінського університету імені Гумбольдта (Німеччина), Вищої школи Мінкана (Камерун) та ін.

У ході роботи конференції обговорювалися найрізноманітніші актуальні питання захисту навколишнього середовища, впровадження сучасних інформаційних технологій та їхнього застосування в медицині, сільському господарстві, промисловості тощо, проблеми генетичної інженерії, мостобудування, освітня тематика, питання, пов’язані з вирішенням проблем транспортної інфраструктури, недоліки соціально-економічної політики сьогодення, а також питання мовної компетенції студентів, навчання іноземним мовам, ролі перекладачів у сучасному глобалізованому світі. Обговорювані питання викликали жваву дискусію серед аудиторії, молодих ентузіастів науки та досвідчених викладачів, науковців, які були присутні на конференції.

Ведучими засідання виступили відповідно студенти 2 та 3 курсу кафедри філології та перекладу Гасюк Олена і Стратій Гліб.

Найкращі доповідачі отримали почесні дипломи учасників конференції, серед яких Доброродня Валерія (ДМА), Деберина Софія (ДНУЗТ), Ганзуля Ганна (ПДАБА), Рубаник Максим (ДМА), Гуторова Євгенія (ПДАБА), Гармаш Євгенія (ДНУЗТ).

Підводячи підсумки, члени наукового комітету конференції відзначили високий рівень підготовки доповідачів, а також висловили готовність і надалі надавати можливість всім бажаючим ділитися своїми науковими ідеями, розробками, прогнозами на полях подібних конференцій у гостинних залах Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

 

 

Член оргкомітету конференції,

викл. Безруков А. В.