Освітньо-професійні програми акредитовано!

На засіданнях Акредитаційної комісії було визнано акредитованими вісімнадцять освітньо-професійних програм університету

21 лютого, 2019
МОН

На виконання Закону України «Про вищу освіту» університет започаткував первинну акредитацію освітніх програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України, починаючи з 2018 р., на кафедрах працювали експертні комісії, до складу яких входили провідні фахівці з усієї України.

Комісіями перевірено установчі документи, кадрове, навчально-методичне, інформаційне забезпечення та інші організаційні й технологічні вимоги щодо провадження освітньої діяльності, здійснено оцінювання рівня залишкових знань студентів, курсових і дипломних робіт/проектів.

На засіданнях Акредитаційної комісії на підставі позитивних висновків експертних комісій було визнано акредитованими вісімнадцять освітньо-професійних програм університету, а саме:

Ректорат висловлює подяку всім підрозділам університету за активну роботу у проведенні заходів з акредитації!