Організація та проведення практичної підготовки студентів

Розроблено «Положення про організацію та проведення практичної підготовки студентів»

19 квітня, 2019
Увага

Розроблено «Положення про організацію та проведення практичної підготовки студентів» на заміну стандарту університету з організації навчального процесу «Практична підготовка студентів» СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06-2012

Положення визначає вимоги щодо організації практичної підготовки студентів, порядок підведення підсумків та оформлення документів.