Міжнародна науково-практична конференція

21–23 травня 2018 р. відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення ефективності піднімально-транспортних, будівельних, дорожніх машин і комплексів»

18 травня, 2018
konf

21–23 травня 2018 р. на базі ДНУЗТ відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення ефективності піднімально-транспортних, будівельних, дорожніх машин і комплексів». В організації та проведенні конференції братимуть участь понад 100 осіб (в тому числі заочно), з них 24 доктори наук, професори і 32 кандидати наук з 27 навчальних, наукових установ і підприємств України, Угорщини, Румунії, Польщі, Республіки Білорусь,  Російської Федерації.

Робота конференції планується за секціями:

1. Вантажопіднімальні та транспортуючі машини.

2. Будівельні та дорожні машини.

На конференції будуть заслухані та обговорені нові результати теоретичних і експериментальних досліджень з удосконалення конструкцій та поліпшення робочих параметрів піднімально-транспортних, будівельних, дорожніх машин, а також розглянуті проблемні питання функціонування та перспективи розвитку машинобудівної галузі.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ