Міжнародна студентська конференція «Інженер ІІІ тисячоліття»

Запрошуємо взяти участь у XIX Міжнародній студентській науковій конференції «Інженер ІІІ тисячоліття», яка відбудеться 14 травня 2020 року

17 березня, 2020
1

International Student’s Scientific Conference «Engineer of the Third Millennium»

 

Кафедра філології та перекладузапрошує взяти участь у XIX Міжнародній студентській науковій конференції «Інженер ІІІ тисячоліття», яка відбудеться 14 травня 2020 року в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

 

Початок конференції о 10.00 в аудиторії 314 (реєстрація з 9.00 до 10.00).

 

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька.

 

Тези доповідей мають відповідати таким параметрам:

  • об’єм - одна сторінка формату А4;
  • поля : ліве та праве - 22.5 мм, верхнє - 20 мм, нижнє – 30 мм;
  • шрифт Times New Roman Cyr 12 пт,
  • інтервал - одинарний (12 пт).

 

Тези доповідей подаються у такій послідовності: відцентрована назва тез (великими літерами напівжирним кресленням 12 пт; через рядок – прізвище та ініціали автора (ів); наступний рядок – прізвище та ініціали наукового керівника; нижче – повна назва ВНЗ; через рядок – текст доповіді (вирівнювання по ширині).

 

Електронну та роздруковану версії доповіді (1 примірник із підписом авторів), заявку на участь та копію квитанції про сплату організаційного внеску  просимо надати до 25 квітня 2020 року до оргкомітету конференції (кафедра філології та перекладу, ауд. 5402) або надіслати на e-mail:conf.engineer@ua.fm.

Мультимедійні презентації та відеоматеріали, які супроводжують доповіді, додаються (надсилаються) окремим файлом разом із тезами до зазначеного терміну.

 

Організаційний внесок складає 50 грн. Оплата здійснюється за нижченаведеними банківськими реквізитами.

 

Банківські реквізити для перерахування організаційного внеску:

ДНУЗТ (Дніпровський національний університет

залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна)

Р/р UA478201720313221001204001363 в ДКСУ м.Київ

МФО – 820172

ОКПО – 01116130

Призначення платежу: «За організацію участі в конференції «Інженер ІІІ тисячоліття» за (ПІБ) в сумі  50 грн.»

 

Телефони для довідок:

066 713 47 38 – Андрій Вікторович

050 361 69 77 – Оксана Аурелівна

 

 

 

Booklet_2020

Реєстраційна форма