Запрошуємо взяти участь у Міжнародній студентській конференції!

XX Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер ІІІ тисячоліття» відбудеться 13 травня 2021 р. у ДІІТі.Форма участі: дистанційна.

16 березня, 2021
image001

International Student’s Scientific Conference «Engineer of the Third Millennium»

Запрошуємо взяти участь у XX Міжнародній студентській науковій конференції «Інженер ІІІ тисячоліття», яка відбудеться 13 травня 2021 р. у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Форма участі: дистанційна (з отриманням e-версії збірника тез доповідей).

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька.

Тези доповідей мають відповідати таким параметрам:

  • обсяг – одна сторінка формату А4;
  • поля : ліве, праве, верхнє – 20 мм, нижнє – 30 мм;
  • шрифт Times New Roman Cyr 12 пт;
  • міжрядковий інтервал –1.

Тези доповідей подаються у такій послідовності: відцентрована назва тез (великими літерами напівжирним кресленням 12 пт; через рядок – прізвище та ініціали автора (ів); наступний рядок – прізвище та ініціали наукового керівника / керівника з мови; нижче – повна назва ЗВО; через рядок – текст доповіді (вирівнювання за шириною).

 

Електронні версії доповіді, заявки на участь та копію квитанції про сплату організаційного внеску  просимо надати до 20 квітня 2021 р. до оргкомітету (кафедра філології та перекладу, ауд. 5402) або надіслати на електрону адресу:conf.engineer@ua.fm

Мультимедійні презентації та відеоматеріали, які супроводжують доповіді, додаються окремим файлом разом із тезами.

 

Тези, які не відповідають вимогам та/або надіслані пізніше зазначеного терміну, не розглядатимуться!

 

Організаційний внесок складає 50 грн. Оплата здійснюється за нижченаведеними банківськими реквізитами.

 

Банківські реквізити для перерахування організаційного внеску:

ДНУЗТ (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна)

Р/р UA478201720313221001204001363в ДКСУм.Київ

МФО – 820172

ОКПО – 01116130

Призначення платежу:

«За організацію участі у конференції «Інженер ІІІ тисячоліття» за (ПІБ) в сумі  50 грн»

 

Оргкомітет конференції:

conf.engineer@ua.fm