Стажування викладачів

Наукове та практичне стажування сприяло підвищенню навичок та розширенню знань викладачів-філологів

14 червня, 2019
Картинка

Завідувач кафедри іноземних мов доцент Мунтян А. О. та доценти кафедри Купцова Т. А., Колієва І. А. пройшли очне наукове та практичне стажування в Інституті Колійництва, Республіка Польща.

Мета стажування включала формування і розвиток професійної компетенції: удосконалення знань та вмінь у науково-професійній та загальнокультурній діяльності; ознайомлення з новітніми технологіями та перспективами розвитку залізничного транспорту; удосконалення сервісних послуг в залізничній галузі; ознайомлення з зарубіжним досвідом щодо вимог до сучасного рівня як укладення колії так і до пасажирських та вантажних перевезень; з вимогами до рівня кваліфікації залізничників та необхідності освоєння сучасних методів вирішення професійних задач; упровадження в практику передових досягнень науки та техніки. Всі вищезгадані цілі сприяли набуттю нових знань із залізничної галузі, що є актуальним фактором стажування, так як програма 1 курсу передбачає ознайомлення студентів усіх спеціальностей із залізницями України, Великобританії та передових країн світу; а в програму 2 курсу входить вивчення тем зі спеціальностей. Отже, стажування сприяло підвищенню навичок та розширенню знань викладачів-філологів, що працюють зі студентами залізничних спеціальностей.

Щодо мовної практики, викладачі мали гарну нагоду прослухати лекції не тільки польською мовою, а й англійською, що, безумовно, сприяло підвищенню рівня володіння мовами та засвоєнню нових термінів. Слід підкреслити, що стажування пройшло на високому науково-практичному та організаційному рівні.

 

З повагою, рада молодих вчених ДНУЗТ