ПЕРШІ ВИПУСКНИКИ

Перший випуск магістрів за освітньою програмою «Транспортні технології на автомобільному транспорті»

10 січня, 2020
Картинка

23 грудня на факультеті «Управління процесами перевезень» Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна відбувся захист дипломних робіт першого випуску магістрів за освітньою програмою «Транспортні технології на автомобільному транспорті».

Навчання за цією магістерською програмою пройшли 11 студентів. Зараз за цією програмою здобувають вищу освіту більше 100 студентів.

Освітня програма «Транспортні технології на автомобільному транспорті» була відкрита в університеті у 2014 р. Над її створенням спільно працювали викладачі кафедр «Транспортні вузли» та «Управління експлуатаційною роботою». Програма включає цикл дисциплін, пов'язаних з вивченням логістичних процесів, дослідженням ланцюгів постачання, управлінням запасами, організацією перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.