Університет запрошує на навчання! Кафедра «Облік і оподаткування»

Університет запрошує на навчання! Кафедра «Облік і оподаткування» Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування»

9 травня, 2022
Новости 4к

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
«ДНІПРОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНФРАСТРУКТУРИ І ТРАНСПОРТУ»


КАФЕДРА «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Освітньо-професійні програми, за якими виконується підготовка фахівців на кафедрі «Облік і оподаткування»:

Освітній ступінь «Бакалавр»:

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітній ступінь «Магістр»:

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

 

Де затребувані наші випускники:

Професія бухгалтера в умовах ринкової економіки стає цікавою, творчою, престижною та високооплачуваною. Але для того, щоб відповідати вимогам ринкової економіки, бухгалтер повинен бути висококваліфікованим фахівцем. Він повинен мати глибокі знання не тільки в бухгалтерському обліку, але і в економіці, праві, оподаткуванні, математиці, статистиці, управлінні, економічному аналізі і аудиті.

Спеціаліст-бухгалтер повинен володіти математичним методами, навичками роботи на комп’ютерній техніці, використовувати автоматизовані інформаційні технологи в бухгалтерському обліку, вміти проводити всебічний аналіз показників звітності. Крім знання вищевказаних предметів, дуже важливий для бухгалтера практичний досвід і навички.

Попит на грамотних бухгалтерів в даний час великий. Знаючий і досвідченій бухгалтер може успішно працювати податківцем, фінансистом, економістом, банкіром і аудитором.

У розвинених зарубіжних країнах, крім здобуття вищої освіти з бухгалтерського обліку, бухгалтери повинні підтверджувати свою професійну компетентність шляхом проходження атестації на отримання кваліфікації професійного бухгалтера, здати важкий комплексний іспит і отримати відповідний сертифікат. Це є гарантією якості наданих бухгалтером послуг.

 

Фінансовий облік

Бухгалтери, які займаються фінансовим обліком, готують інформацію, необхідну для зовнішніх користувачів, тобто кінцевою метою їх роботи є складання зовнішньої звітності підприємства.

 

Управлінський облік

Головним завданням управлінських бухгалтерів є надання інформації для внутрішніх користувачів – фінансових менеджерів, які здійснюють управління підприємством.

 

Незалежна аудиторська діяльність

При наявності сертифіката бухгалтер може займатися аудиторською діяльністю в аудиторський фірмах, що мають ліцензію. Завдання аудитора - висловлення незалежної думки про відповідність фінансової звітності підприємства вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам. Від сумлінності аудитора залежить доля власників акціонерів, вкладників, кредиторів і банків, які використовують аудиторські висновки при купівлі продажу акцій, інвестуванні, наданні кредитів і позик.

 

Оподаткування

Бухгалтери надають платні консультаційні послуги в сфері оподаткування. Вони допомагають складати податкові декларації, дають клієнтам рекомендації, що дозволяє на законних підставах скоротить податки в майбутньому. Бухгалтерська робота з оподаткування вимагає великих знань, як практично будь-яка сфера діяльності підприємства, так чи інакше пов’язана з оподаткуванням.

 

Бюджетний облік

На умовах контракту або угоди бухгалтери працюють в бюджетних установах і урядових органах, вищих і середніх навчальних закладах, лікарнях, школах та інших бюджетних організаціях. Вони займаються веденням бухгалтерського обліку, здійсненням контролю за законністю і доцільністю використання бюджетних коштів.

 

Педагогічна діяльність

Педагогічна діяльність може здійснюватися в навчальних закладах усіх рівнів акредитації, на курсах підготовки бухгалтерів і аудиторів. Підготовка бухгалтерів і аудиторів в цих установах - відповідальна і важлива робота, тому до неї необхідно залучати найбільш компетентних працівників, які мають глибокі теоретичні знання і практичний досвід роботи.

В Україні попит на кваліфікаційні бухгалтерські кадри пов‘язані з переходом багатьох компаній на ведення бухгалтерського обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також проблемами гармонізації національного бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами.

Професійна сертифікація бухгалтерів – це універсальний інструмент визнання кваліфікації в галузі бухгалтерського обліку як в професійних колах, так і на ринку праці.

 

Найпопулярніші в Україні програми сертифікації бухгалтерів.

САР Certified Accounting Practitioner (САР) – сертифікований бухгалтер-практик. Вивчення фінансового (МСФЗ), управлінського обліку, податків і права (українських). Вищої професійної освіти не вимагають. Знадобиться досвід роботи за фахом понад рік і рекомендація професійного об’єднання. Фактично це перший рівень сертифікації СІРА.

Certified International Professional Accountant (СІРА) – сертифікований міжнародний професійний бухгалтер. Це другий (останній) рівень сертифікації СІРА. Окрім дисциплін першого рівня, тут навчають більш розширено фінансового й управлінського обліку, аудиту, фінансового менеджменту й управлінських інформаційних систем. Вимагають наявності вищої освіти, досвіду роботи понад три роки, рекомендації професійного об’єднання. Бухгалтер СІРА, крім компетенцій САР, здатен застосовувати професійне судження до питань фінансового управління та долучатися до управлінських рішень. Сертифікати САР/СІРА знадобляться передовсім бухгалтерам, які планують стати членами професійних бухгалтерських організацій, що входять до складу Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів.

Національну сертифікацію бухгалтерів України (НСБУ) пропонує Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА). Вона є різновидом сертифікації САР. Але замість фінансового обліку за МСФЗ навчають НП(С)БО.

АССА DipIFR – це програма сертифікації від Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (Велика Британія). У межах цієї програми бухгалтери опановують лише фінансовий облік за МСФЗ. Програма сертифікації АССА складається з 14 іспитів. DipIFR є еквівалентом одного з іспитів АССА. Бухгалтер, який успішно склав 14 іспитів, має право отримати сертифікат АССА.

 

Навчання за спеціальністю  здійснюється за рахунок бюджетних коштів і за контрактом. Існує денна і заочна форми навчання. Хлопці та дівчата можуть паралельно навчатися на кафедрі військової підготовки та отримати офіцерське звання.

 


Презентації спеціальностей:

Буклет Облік і оподаткування

Презентація Облік і оподаткування

 


Контактна інформація:

Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна 2, УДУНТ, Кафедра «Облік і оподаткування», к. 253а

Тел.: (056)373-15-69; 068-407-7935; 095-005-30-08

E-mail: oblikdiit@gmail.com

Сайт кафедри

Кафедра у соцмережах:

Facebook

Instagram