«Енергооптимальні технології перевізного процесу»

ІІ-а міжнародна науково-практична конференція відбулася у Львові, яку спільно організували науковці за підтримки Львівської філії ДНУЗТ

7 червня, 2017
новость

Енергоефективність та ресурсозбереження є одним з найбільш пріоритетних напрямків наукової та освітньої діяльності нашого університету. Важливим аспектом в цьому напрямку є формування певного «енергоефективного» менталітету у суспільстві, насамперед, серед інженерно-технічних фахівців. ДНУЗТ має значний досвід як у наукових розробках, так і у впровадженні освітніх програм, що орієнтовані на сучасні світові тенденції у енерго- та ресурсозбереженні, зокрема, на транспорті.

Так, 22-26 травня 2017 року у м. Львів вже вдруге пройшла міжнародна науково-практична конференція «Енергооптимальні технології перевізного процесу», яку спільно організували науковці факультетів «Управління енергетичними процесами» та «Управління процесами перевезень» за підтримки Львівської філії ДНУЗТ.

Цього разу на конференції для обговорення проблемних питань ресурсо- та енергозбереження на транспорті зібрались науковці з університетів Польщі та України, а також фахівці-транспортники з Львіської, Придніпровської залізниць та Львівської ОДА. Окрім того, конференцію підтримали своїми науковими доробками фахівці з 25 науково-дослідних установ та транспортних підприємств з 7 країн світу.

Серед доповідей, що були представлені на конференції, значний інтерес викликала пленарна доповідь декана Факультету Транспорту Варшавського політехнічного університету проф. М. Яцини, яка розповіла про особливості організації освітнього процесу на факультеті, а також ознайомила з можливостями сучасної системи 3D-моделювання SIMMAG при дослідженні транспортних об’єктів та процесів.

Багато запитань від присутніх було до науковців з Інституту залізничного транспорту (Варшава, Польща), доповіді яких були присвячені актуальним питанням координації рятувальних служб при залізничних катастрофах ( Dr. А. Торунь), системам енергозбереження при експлуатації стрілочних переводів (Dr. А. Бялонь), сучасним системам регулювання рухом поїздів та їх навчальним симуляторам ( Ю. Фурман).

Науковці Львівської філії ДНУЗТ розповіли про результати своїх досліджень при розробці нормативів для спеціального рухомого складу залізниць (доц. Я. Болжеларський) та виборі матеріалу для контактних пластин струмоприймачів електрорухомого складу залізниць (доц. М. Баб’як).

Тривалу та цікаву дискусію викликали доповіді, присвячені проблемним питанням розвитку транспортної інфраструктури Львівського регіону, зокрема, для збільшення обсягів транзитних вантажних перевезень та організації швидкісного пасажирського руху у міжнародному сполученні (В. Букрій – Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА, доц. В. Мазур – Національний університет «Львівська політехніка»).

Основні проблеми в організації енергоефективної роботи залізниць України та можливі шляхи їх вирішення окреслив у своєму виступі начальник технічної служби Львівської залізниці Б. Лібер, який наголосив важливість та високу ефективність спільної роботи в цьому напрямку науки та виробництва.

Серед молодих науковців-учасників конференції цікаву доповідь представив аспірант кафедри «Станції та вузли» ДНУЗТ А. Троян, у дисертації якого розглядаються питання удосконалення технології експлуатаційної роботи залізничних полігонів на основі адаптивної математичної моделі залізничної мережі.

В цілому представлені пленарні та стендові доповіді, підтвердили актуальність та важливість тематики конференції, а в цікавих та конструктивних дискусіях учасниками конференції були напрацьовані конкретні пропозиції щодо розробки та впровадження сучасних енергоефективних технологій у реальному секторі економіки України, зокрема, при організації пасажирських та вантажних перевезень у міжнародному сполученні.