Всеукраїнський Форум Рад Молодих Учених

З метою налагодження зв’язків між молодими ученими та створення передумов для розвитку науки було проведено форум Рад Молодих Учених, в якому взяв участь і представник ДІІТу Калимбет М. В.

6 жовтня, 2020
forummolodyhychenyh

29 вересня 2020 року відбувся Всеукраїнський форум рад молодих вчених, на якому були присутні 469 учасників: представники Міністерства, Ради молодих учених при МОН України, Рад молодих учених областей, міст та закладів вищої освіти, наукових установ, а також молодих учених, зацікавлених у створенні Рад молодих учених в інституціях, які вони представляють. Серед учасників форуму був голова Ради молодих вчених ДНУЗТ ім. Акад. В. Лазаряна Калимбет Микола Володимирович.

Форум відбувався онлайн з використанням програми Microsoft Teams.

Основною метою форуму було створення платформи для розвитку зв’язків між молодими ученими і налагодження діалогу між радами молодих учених, органами влади та громадськості.

На форумі обговорювались такі важливі питання:

1) процедура та цілі створення Ради молодих учених;

2) об’єднання молодих учених в закладах вищої освіти, наукових установах, а також в областях та містах;

3) проблеми взаємодії із органами влади та громадськими організаціями;

4) закордонний досвід діяльності об’єднань молодих учених.

У межах Форуму був проведений тренінг з організації Ради молодих учених, а також обговорення кейсу необхідних документів для створення такої Ради та успішного функціонування.

Наприкінці форуму всі учасники прийняли резолюцію учасників форуму.

 


РЕЗОЛЮЦІЯ

УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ РАД МОЛОДИХ УЧЕНИХ ВІД 29 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ

 

Ми, УЧАСНИКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ РАД МОЛОДИХ УЧЕНИХ, усвідомлюючи відповідальність перед сучасними науковцями, науковцями  майбутніх поколінь та виходячи з наступних постулатів розвитку наукової та освітньої дипломатії України:

  • як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави;
  • підтверджуючи євроінтеграційні прагнення України;
  • формуючи національний рух молодих учених в Україні;
  • беручи до уваги історичні наукові традиції та вагомі здобутки українських учених;
  • враховуючи необхідність розвитку зв’язків українських молодих учених із європейськими та іноземними партнерами;
  • надаючи важливого значення реалізації положень законодавства України щодо морального, матеріального та соціального забезпечення молодих учених; маючи рішучість до формування сучасного креативного, мобільного та вільного у виборі досліджень та наукового розвитку молодого ученого на користь України;
  • усвідомлюючи важливість забезпечення ефективних механізмів реалізації прав та свобод молодого ученого;

ПОГОДИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ:

1. Заснувати рух Рад молодих Учених та стимулювати постійну їх взаємодію, колаборацію, кооперацію та комунікацію з метою реалізації прав та свобод молодих учених України;

2. Ревіталізувати та сформувати нові зв’язки між молодими ученими України та ученими інших країн, що надасть імпульс до розвитку національної науки та забезпечення гідного місця для генерації молодих учених в Україні;

3. Скоординувати зусилля з метою приведення правового статусу молодого ученого в Україні у відповідність до європейських стандартів;

4. Популяризувати цінність науки та освіти. Сприяти інтеграції бізнесу, влади та науки;

5. Привернути увагу громадськості до проблем молодих учених з метою їх вирішення та підтримки на місцевому, державному та міждержавному рівнях;

6. Сприяти діяльності Рад молодих учених у закладах вищої освіти, наукових установах та органах виконавчої влади, що координується Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України й дозволяє об’єднати зусилля молодих учених у досягненні їхніх цілей та завдань.

 

УЧАСНИКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ РАД МОЛОДИХ УЧЕНИХ прийняли зазначену Резолюцію.

Київ, Міністерство освіти і науки України, 29 вересня 2020 р.

 

---------------------------------------------------

З повагою, Рада Молодих Учених

ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна