«Інженер IIІ тисячоліття»

У ДНУЗТ відбулася XVIII Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер IIІ тисячоліття»

5 червня, 2019
Картинка

14 травня 2019 року в ДНУЗТ відбулася XVIII Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер IIІ тисячоліття».

Вже у вісімнадцятий раз у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна відбулася щорічна Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер III тисячоліття». Двері вишу вкотре були гостинно відкриті для студентів, молодих науковців, аспірантів з України та зарубіжжя, аби всі вони могли долучитися до наукової спільноти та висвітлити свої здобутки на полях конференції.

Організація цього без перебільшення дуже важливого в житті наукової молоді заходу стала доброю традицією кафедри філології та перекладу нашого університету, яка першою в Придніпров’ї започаткувала проведення такого масштабного наукового форуму виключно іноземними мовами (англійська, французька, німецька). Мультилінгвальний статус конференції, безперечно, сприяє розвитку міжнародних зв’язків, зміцненню позицій молодих науковців на міжнародній арені та має важливе значення для євроінтеграційних процесів нашої країни.

Роботу пленарного засідання конференції з привітання розпочав перший проректор університету, доктор технічних наук, професор Боднар Борис Євгенійович, який наголосив на важливості проведення подібних заходів не тільки з метою обміну найновішими тенденціями у різних галузях науки і техніки, але і з метою розширення комунікативних можливостей її учасників в епоху глобалізованого світу, де володіння іноземними мовами відкриває широкий простір для наукової, комерційної, культурної діяльності.

Далі слово мав начальник науково-дослідної частини університету, кандидат економічних наук, доцент Ляшко Дмитро Юрійович, який висловив сподівання на подальше проведення конференції в стінах ДНУЗТ з метою підтримання наукових зв’язків.

З привітанням та побажаннями плідної роботи на пленарному та секційних засіданнях до учасників конференції звернулася завідувачка кафедри філології та перекладу ДНУЗТ, доктор філософських наук, професор Власова Тетяна Іванівна.

На сьогодні прийняти участь у конференції зацікавлені студенти та їхні наукові керівники майже з усіх технічних та більшості гуманітарних ВНЗ регіону, багатьох міст України та країн зарубіжжя (Німеччини, США, Ірану, Франції, Польщі та ін.).

Цьогоріч оргкомітетом конференції було прийнято 55 заявок учасників, серед яких студенти Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпровського національного університету імені О. Гончара, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Дніпропетровської медичної академії, Національної металургійної академії України, Берлінського університету імені Гумбольдта (Німеччина), Краківської академії імені Анджея Фрича Моджевського (Польща), Мітчелл-коледжу (США), Лодзького університету (Польща), Технічного університету Ліону (Франція) та ін.

У ході роботи конференції обговорювалися найрізноманітніші актуальні питання захисту навколишнього середовища, впровадження сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві, промисловості тощо, проблеми генетичної інженерії, енергозабезпечення, освітня тематика, питання, пов’язані з вирішенням проблем транспортної інфраструктури, недоліки соціально-економічної політики сьогодення, а також питання мовної компетенції студентів, навчання іноземним мовам, ролі перекладачів у сучасному глобалізованому світі. Обговорювані питання викликали жваву дискусію серед аудиторії, молодих ентузіастів науки та досвідчених викладачів, науковців, які були присутні на конференції.

Ведучими засідання виступили відповідно студенти 3 та 4 курсу кафедри філології та перекладу Гасюк Олена та Стратій Гліб.

Всі учасники конференції були забезпечені сертифікатом та збіркою тез доповідей.

Підводячи підсумки, члени наукового комітету конференції відзначили високий рівень підготовки доповідачів, а також висловили готовність і надалі надавати можливість всім бажаючим ділитися своїми науковими ідеями, розробками, прогнозами на полях подібних конференцій у гостинних залах Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

 

Член оргкомітету конференції,

викл. кафедри філології та перекладу

Безруков А. В.