Міжнародна науково-практична конференція

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті»

2 грудня, 2019
картинка

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті», яка відбудеться в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ)                                        11 - 12 грудня 2019 року (м. Дніпро).

Програма конференції передбачає роботу наступних секцій:

 1. автоматизовані системи управління на транспорті і в промисловості;
 2. системи управління технологічними процесами, мікропроцесорні системи;
 3. інтелектуальні інформаційні технології на транспорті і в промисловості;
 4. інформаційні технології в сфері освіти;
 5. інформаційна безпека.

Метою конференції є збори вчених, викладачів, аспірантів, студентів та представників промисловості для доведення результатів наукових досліджень до широкого загалу; обміну науково-практичним досвідом; розгляду проблемних питань функціонування та перспективи розвитку інформаційних технологій транспорту, промисловості і освіти; активізації науково-дослідної роботи; пошуку обдарованої молоді.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

 

Час проведення конференції

11 грудня   8.00 - 10.00 - реєстрація (фойє ауд. 314)

11 грудня 10.00 - 12.30 - пленарне засідання (ауд. 314)

11 грудня 13.00 - 17.00 - робота по секціях

12 грудня   9.00 - 17.00 - робота по секціях

 

Науковий комітет

Голова:

Пшінько О. М. - д.т.н., проф., ректор ДНУЗТ

Заступники голови:

Радкевич А. В. - д.т.н., проф., проректор з науково-педагогічної, економічної роботи, перспективного та інноваційного розвитку ДНУЗТ

Скалозуб В. В. - д.т.н., проф., декан факультету КТС ДНУЗТ

Члени комітету:

Алексєєв М. А. – д.т.н., проф., декан факультету Інформаційних технологій НГУ (м. Дніпро)

Аль-Хаї Г. – факультету Науки і технології (Лінчепінзький університет, Швеція)

Баскар А. – професор факультету Інженерія та навколишнє середовище (Саутгемптонский університет, Англія)

Боднарь Б. Є. – д.т.н., проф., перший проректор ДНУЗТ

ВайчюнасГ. – д.т.н., професор (Вільнюський технічний ун-т ім.Гедимінаса, Литва)

ВеликоднийВ.В.–заст.директора з питань інформаційних технологій АТ «Укрзалізниця»

Гаврилюк В. І. – д.ф-м.н., проф., зав. кафедри АТ ДНУЗТ

Громов Г. – д.т.н., проф., зав. каф. Транспортних технологій та логістики (Інститут транспорту та зв'язку, Латвія)

Дмитрієв М. М. – д.т.н., проф., перший проректор НТУ (Київ)

Жуковицький І. В. – д.т.н., проф., зав. кафедрою ЕОМ ДНУЗТ

Зеленцов Д. Г. – д.т.н., проф., зав. каф. спеціалізованих комп’ютерних систем УДХТУ

Зіненко О. Л. – к.т.н., заст. начальника Управління статистики АТ «Укрзалізниця»

Кісельова О. М. – д.ф-м.н., проф., декан факультету Прикладної математики ДНУ, член-кореспондент Національної академії наук України

Негрей В. Я. – д.т.н., проф., Білоруський державний університет транспорту (Гомель, Білорусь)

Нікітченко М. С. – д.ф-м.н., проф., зав. каф. Теорії та технології програмування КНУ ім. Т. Шевченко

Марков К. – д.т.н., проф., Інститут інформаційних теорій та програм (Болгарія)

Пічугов С. О. – д.ф-м.н., проф., зав. кафедрою ПМ ДНУЗТ Приходько С. І. – д.т.н., проф УкрДУЗТ

Сладковський А. В. – д.т.н., проф., зав. каф. Логістики та транспортних технологій (Сілезська політехніка, Катовіце, Польща)

Цейтлін С. Ю. – к.т.н., заст. директора філії ПКТБ ІТ АТ «Укрзалізниця»

Шинкаренко В. І. – д.т.н., проф., зав. кафедрою КІТ ДНУЗТ

 

Тези доповідей будуть опубліковані до початку конференції. Тези доповіді повинні бути представлені в електронному вигляді обсягом 1 сторінка в редакторі WinWord. Формат паперу А4 з полями: ліве - 22,5 мм, праве - 22,5 мм, верхнє 20 мм і нижнє - 30 мм, шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, інтервал між рядками одинарний (12 пт).

Послідовність подання матеріалів в тезах: назва доповіді (шрифт напівжирний, 12 пт, набирати прописними і малими літерами по центру, інтервал перед абзацом – 12 пт, після – 6 пт); прізвище та ініціали авторів, повна назва організації, країна (по центру, інтервал перед і після абзацу - 6 пт); текст тез доповіді з вирівнюванням за шириною. Міжрядковий інтервал - одинарний. Відредагований (без правок) текст не повинен містити бібліографії, рисунків і, по можливості, формул. Тези доповіді повинні практично цілком заповнити сторінку.

 Заявка про Вашу участь у конференції та тези доповіді, оформлені відповідно до вказаних вимог, повинні надійти до Оргкомітету не пізніше 2 грудня 2019 року.

 

Разом з тезами можуть бути представлені статті для публікації у спеціалізованому науковому журналі «Наука і прогрес транспорту. Вісник Дніпровського національного університету залізничного транспорту», які відповідають його тематиці та оформлені згідно вимогам ВАК України.

Статті необхідно подати до початку конференції, з порядком їх оформлення можна ознайомитись на сайті stp.diit.edu.ua

Додаткова інформація про конференцію на сайті університету www.diit.edu.ua

 

Для покриття витрат, пов'язаних з проведенням конференції, необхідно до 2 грудня 2019 року перерахувати організаційний внесок.

 

Для учасників з України та країн СНД оргвнесок складає 40 грн за участь і 200 грн при замовленні друкованого збірника тез; доповідь буде включена в програму конференції лише після сплати організаційного внеску.

Для учасників з інших країн організаційний внесок становить 30$ з очною участю, включаючи друкований збірник тез, заочна участь безкоштовна.

 

Реквізити для оплати в гривнях:

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ЄДРПОУ 01116130, ІПН 011161304633,

р / р 31256211401363 Банк Державна Казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.

За участь у конференції «__________» П.І.Б.

 

Телефони для довідок:

(056) 373 15 89 / +380 50 58 699 48

кафедра КІТ ДНУЗТ,

Демидович Інна Миколаївна

(056) 373 15 35 / +380 63 48 94 915

кафедра КІТ ДНУЗТ,

Шинкаренко Віктор Іванович

 

Тези доповідей приймаються в електронному вигляді на e-mail:

modernit.conf@gmail.com

Адреса університету:

вул. Лазаряна, 2, м Дніпро, 49010, Україна

 

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу трамваєм № 1 до кінцевої зупинки або маршрутними таксі №109, №101 – до зупинки «ДНУЗТ»;

 

 

 

 

Заявка

на участь вМіжнародної
науково-практичної конференції

"СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ І

КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ТРАНСПОРТІ, В ПРОМИСЛОВОСТІ ТА
ОСВІТІ"

 

1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

2. Посада, вчений ступінь, звання

3. Організація (повністю і абревіатура)

4. Поштова адреса

5. Телефон, факс (з кодом міста), е-mail

6. Назва секції

7. Назва доповіді (якщо планується)

8. Необхідність надання документів для оплати оргвнеску (зазначити необхідне):

 • договір,
 • рахунок,
 • акт виконаних робіт.

Планую:

 • виступити з доповіддю (10-15 хв.);
 • виступити з інформацією (до 5 хв.);
 • взяти участь як слухач;
 • друк тез;
 • друк статті.

       _______         _____________________

дата                           підпис