International Conference «Engineer of the Third Millennium»

Запрошуємо взяти участь у XVІІI Міжнародній студентській науковій конференції «Інженер ІІІ тисячоліття»

2 квітня, 2019
01-04-2019-Dus1-kartinka

XVІІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер ІІІ тисячоліття» відбудеться 14 травня 2019 року в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна.

 

Початок конференції о 10.00 в аудиторії 314 (реєстрація з 9.00 до 10.00).

 

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька.

 

Тези доповідей мають відповідати таким параметрам:

  • об’єм - одна сторінка формату А4;
  • поля: ліве та праве - 22.5 мм, верхнє - 20 мм, нижнє – 30 мм;
  • шрифт Times New Roman Cyr 12 пт,
  • інтервал - одинарний (12 пт).

 

Тези доповідей подаються у такій послідовності: відцентрована назва тез (великими літерами напівжирним кресленням 12 пт; через рядок – прізвище та ініціали автора (ів); наступний рядок – прізвище та ініціали наукового керівника; нижче – повна назва ВНЗ; через рядок – текст доповіді (вирівнювання по ширині).

 

Електронну та роздруковану версії доповіді (1 примірник за підписом авторів), заявку на участь та копію квитанції про сплату організаційного внеску  просимо надати до 30 квітня 2019 року на кафедру філології та перекладу (ауд. 5402) або надіслати на e-mailоргкомітету конференції: conf.engineer@ua.fm. Мультимедійні презентації та відеоматеріали, які супроводжують доповіді, додаються окремим файлом разом із тезами до зазначеного строку.

 

Організаційний внесок складає 50 грн. Оплата здійснюється за нижченаведеними банківськими реквізитами.

 

     Банківські реквізити для перерахування організаційного внеску:

 

ДНУЗТ (Дніпровський національний університет

залізничного транспорту ім. академіка В.А. Лазаряна)

Р/р № 31256211401363 в ДКСУ м.Київ

МФО – 820172

ОКПО – 01116130

Призначення платежу:

1. «За організацію участі в конференції «Інженер ІІІ тисячоліття» за (ПІБ) в сумі  50 грн.»

 

Телефони для довідок:

068 788 88 25 - Юлія Юріївна;

066 713 47 38 - Андрій Вікторович;

 

Кафедра «Філологія та переклад»

 

Завантажити інформаційний лист

Call for Papers