Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

За участі:

Ризький технічний університет

Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

Дніпропетровська обласна рада

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укртрансакад»

Громадська організація Єдиний волонтерський Центр Дніпропетровської області

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ    КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Феномен волонтерства у дискурсах і наративах історії і культури кінця ХХ – початку ХХІ ст.», яка відбудеться 14 квітня 2017 року у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, ауд. 314).

Мета конференції – обмін сучасними теоретичними розробками і практичним досвідом відносно сутності, історії і функціонування феномену волонтерства у соціо-культурних практиках останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст.

 

Програма конференції передбачає роботу за напрямами:

  • концептуальні проблеми дослідження феномену волонтерства;
  • роль соціокультурного дискурсу в аналізі феномену волонтерства;
  • волонтери, гендер і громадянське суспільство;
  • можливості медіа у сфері волонтерського руху.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

 

Початок роботи конференції 14.04.2017 р. о 10.00 в ауд. 314.

Регламент проведення конференції

9.30-10.00 – реєстрація учасників

10.00-12.30 – пленарне засідання

12.30-13.00 – кава-брейк

13.00-15.30 – пленарне засідання

15.30-16.30 – підведення підсумків конференції.

 

Голова наукового комітету

Пшінько О. М. – професор, ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Члени наукового комітету

Агєєв А.Р. – доцент, Могильовський державний університет імені А.А. Куляшова, Республіка Білорусь.

Вайчюнас Г. – професор, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса, Литва.

Грабовська І.М. – старший науковий співробітник, керівник наукової групи Центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Україна.

Молодиченко В. В. – професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна.

Павенска Людмила – членкиня Союзу Українок Канади, м. Вінніпег, Канада.

Прийма С. М. – професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна.

Пушкін І.А. – доцент, Могильовський державний університет харчування, Республіка Білорусь.

Сергєєв Д.А. – професор, Ризький технічний університет, Латвія.

Шевцов С.В. – професор, ДНУ імені О. Гончара, Україна.

Члени наукового комітету

Мямлін С.В. – професор, проректор із наукової роботи Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Члени організаційного комітету

Власова Т. І. – професор, завідувач кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Талько І.М. – доцент, ДНУ імені О. Гончара.

Пінчук О.П. – доцент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, директор ТОВ «НВП «Укртрансакад».

Зімарьова Ю.В. – керівник координаційної ради ЄВЦДО.

Масур Г.С. – магістр педагогіки, викладач кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Тези доповідей будуть опубліковані до початку роботи конференції..

 

ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  ТЕЗ

Шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0; формат А4 з полями: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Обсяг тез: 1-2 сторінки.

Послідовність надання матеріалів у тезах: назва доповіді (шрифт жирний, набирати прописними літерами по центру); через один рядок рядковими літерами по центру – прізвище й ініціали авторів, організація; через один рядок – текст тез доповіді з вирівнюванням по ширині.

Тези, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, без електронної версії або подані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться!

Матеріали направляти на адресу електронної пошти conf_volunt@i.ua до 11.03.2017 р.

Організаційний внесок складає 100 грн. Оплата здійснюється за нижченаведеними банківськими реквізитами. Кінцевий термін подання тез доповідей та копій чеку про сплату оргвнеску до 11 березня 2017 року.

За результатами роботи конференції буде опублікована монографія колективу авторів.

 

ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  СТАТТІ

За результатами роботи конференції буде опублікована монографія колективу авторів. Статті, оформлені за вимогами ДАК України, необхідно подати до 14.04.2017р. в електронному варіанті за ел. адресою:conf_volunt@i.ua

Публікація набирається в текстових редакторах Word, формат А4 розширення *.doc. Поля: ліве та праве – по 22,5 мм., верхнє – 20 мм, нижнє – 30 мм. Основний текст друкується шрифтом Times New Roman Cyr 14 пт, інтервал між рядками - півтора.

Послідовність викладу матеріалу в статті: назва (шрифт напівжирний, 14 пт, набирати рядковими буквами по центру); через один рядок по центру – прізвище та ініціали автора; через один рядок – текст статті з вирівнюванням по ширині. Абзаци не відокремлюються один від одного. У тексті не повинно бути «жорстких» переносів. Посилання у тексті в квадратних дужках. Перелік використаних джерел та літератури подається у кінці тексту в алфавітному порядку.

Стаття повинна містити не менше 10 сторінок. Автор має надати стислу інформацію про свою наукову діяльність, яка буде представлена в монографії.

Вартість публікації – 20 грн. за одну сторінку.

 

Банківські реквізити для перерахування організаційного внеску та плати за публікацію статті:

ТОВ «НВП «Укртрансакад»

ЄДРПОУ 32406215, ІПН 324062104634

п/р № 26003050300136 у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299

п/р № 26009432498600 у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

Призначення платежів:

1. «За організацію участі в конференції «Феномен волонтерства у дискурсах і наративах історії і культури кінця ХХ – початку ХХІ ст.» за (ПІБ) в сумі  __ грн.»

2. «За публікацію статті (___стор.) за (ПІБ) в сумі ___грн.»

 

Cтатті, тези, заявку та копію квитанції про переказ оргвнеску надсилати за ел. адресою: conf_volunt@i.ua

 

Телефон для довідок:

0635742697 Анна Сергіївна

Завантажити приклад заяви

Грудень
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Адреса

49010, Україна, м.Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2

Контакти

Увімкніть JavaScript, щоб бачити текст.
Увімкніть JavaScript, щоб бачити текст.
+380-56-776-59-47

Address

49010, Ukraine, Dnipropetrovsk, Lazaryana str., 2

Contacts

Please enable JavaScript.
Please enable JavaScript.
+380-56-776-59-47
Увага! Сайт працює в демонстраційному режимі. Частина функціональних можливостей та контенту недоступна. Вибачте за тимчасові незручності.