Кафедра Військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна є єдиним вищим навчальним закладом освіти України, який готує офіцерів військової служби за контрактом і офіцерів запасу для Державної спеціальної служби транспорту та органів військових сполучень Збройних Сил України.

На перший курс кафедри військової підготовки приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, бажають служити у Збройних Силах України і Держспецтрансслужбі та за своїми морально-діловими якостями і станом здоров’я відповідають вимогам служби, із числа:

- цивільної молоді, військовослужбовців та військовозобов’язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, віком до 30 років;

На кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби ведеться підготовка фахівців за такими військово-обліковими спеціальностями:

- застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи;

- застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи;

- застосування військових частин і підрозділів механізації відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи;

- організація військових сполучень і військових перевезень залізничним транспортом.

Курсанти кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби по закінченню навчання отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за такими спеціальностями:

- Мости і транспортні тунелі;

- Залізничні споруди та колійне господарство;

- Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання;

- Організація перевезень і управління на залізничному транспорті.

За час навчання майбутні офіцери мають можливість одержати права на водіння автомобілем.

Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня.

Оригінал документа про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), додаток до нього, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та паспорт вступники надають особисто до відбіркової комісії після прибуття до університету.

Вступники, які виявили бажання навчатися на кафедрі проходять професійний психологічний відбір та медичне обстеження, а також оцінюється рівень їх фізичної підготовки.

Випускники військових ліцеїв направляються на кафедру за рознарядкою Головного управління військової освіти МО України.

Конкурсний відбір та зарахування вступників проводяться на загальних умовах правил прийому на перший курс університету.

Крім цього кафедра військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби здійснює підготовку офіцерів запасу із числа студентів чоловічої та жіночої статі. Підготовка проводиться одночасно з навчанням за рахунок часу виділеного на альтернативні дисципліни.