Кафедра Військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна є єдиним вищим навчальним закладом освіти України, який готує офіцерів військової служби за контрактом і офіцерів запасу для Державної спеціальної служби транспорту та органів військових сполучень Збройних Сил України.

На перший курс кафедри військової підготовки приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, бажають служити у Збройних Силах України і Держспецтрансслужбі та за своїми морально-діловими якостями і станом здоров’я відповідають вимогам служби, із числа:

- цивільної молоді, військовослужбовців та військовозобов’язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, віком до 30 років;

На кафедрі військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби ведеться підготовка фахівців за такими спеціалізаціями:

– експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби;

– відновлення та будівництво штучних споруд на об`єктах національної транспортної системи;

– будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення ;

– організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті;

– відновлення та будівництво об`єктів національної транспортної системи;

– морально-психологічне забезпечення підрозділів Державної спеціальної служби транспорту.

Курсанти кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби по закінченню навчання отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за такими спеціальностями:

- Будівництво та цивільна інженерія;

- Залізничний транспорт;

- Галузеве машинобудування;

- Транспортні технології.

За час навчання майбутні офіцери мають можливість одержати права на водіння автомобілем.

Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня.

Оригінал документа про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), додаток до нього, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та паспорт вступники надають особисто до відбіркової комісії після прибуття до університету.

Вступники, які виявили бажання навчатися на кафедрі проходять професійний психологічний відбір та медичне обстеження, а також оцінюється рівень їх фізичної підготовки.

Випускники військових ліцеїв направляються на кафедру за рознарядкою Головного управління військової освіти МО України.

Конкурсний відбір та зарахування вступників проводяться на загальних умовах правил прийому на перший курс університету.

Крім цього кафедра військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби здійснює підготовку офіцерів запасу із числа студентів чоловічої та жіночої статі. Підготовка проводиться одночасно з навчанням за рахунок часу виділеного на альтернативні дисципліни.