133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Освітня програма:

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітня програма:

Освітня програма:

275.02 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ( ЗА ВИДАМИ )

Освітня програма:

273 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Освітня програма:

Освітня програма: