Кафедра  військової  підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби Українського державного університету науки і технологій  готує офіцерів тактичного рівня для Держспецтрансслужби і служби військових сполучень Міністерства оборони України.

Термін навчання 4 роки. Освітній рівень бакалавр.

Підготовка проводиться за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Освітня програма:

Експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби

Підготовка фахівців з проектування, виробництва, експлуатації та ремонту залізничної, автомобільної та інженерної техніки.

Кваліфікація випускника:
Бакалавр з галузевого машинобудування за освітньою програмою Експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби, офіцер тактичного рівня

Первинна посада випускника:
Командир взводу підрозділів Держспецтрансслужби, заступник командира роти


192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітня програма:

Відновлення та будівництво штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи.

Підготовка фахівців з проектування, розрахунку, будівництва, експлуатації, ремонту та реконструкції, дослідження процесів нормальної експлуатаційної роботи мостів і транспортних тунелів та відновлення штучних споруд ( мостів, тунелів ) та інших об’єктів інфраструктури.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії за освітньою програмою Відновлення та будівництво штучних споруд на об’єтах національної траспортної системи, офіцер тактичного рівня.
Первинна посада випускника: Командир взводу підрозділів Держспецтрансслужби, заступник командира роти.


192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітня програма:

Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення.

Підготовка фахівців з організації будівництва та експлуатації будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення, способів організації робіт та основ управління і застосування спеціальних підрозділів під час виконання завдань за призначенням, в організації технічного забезпечення будівництва та експлуатації об’єктів, ремонту, обліку та зберіганні озброєння та спеціальної техніки і технічних засобів.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії за освітньою програмою Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення, офіцер тактичного рівня.
Первинна посада випускника:
Командир взводу підрозділів Держспецтрансслужби, заступник командира роти.


275.02 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ( ЗА ВИДАМИ )

Освітня програма:

Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті.

Підготовка фахівців з комплексом знань, умінь, навичок для професійної діяльності в галузі транспортних технологій, здатних застосовувати передові принципи та методи управління на залізничному транспорті в інтересах Міністерства Оборони України та Збройних сил України.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр з транспортних технологій за освітньою програмою Організація військових перевезень і управління на залізничному траспорті, офіцер тактичного рівня
Первинна посада випускника: Помічник військового коменданта комендатури військових сполучень залізничної станції


273 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Освітня програма:

Відновлення та будівництво об’єктів національної транспортної системи.

Підготовка фахівців з організації відновлення та будівництва залізничної колії, військових автомобільних доріг та малих штучних споруд.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр залізничного транспорту за освітньою програмою Відновлення та будівництво об’єктів національної траспортної системи, офіцер тактичного рівня
Первинна посада випускника:
Командир взводу підрозділів Держспецтрансслужби, заступник командира роти


273 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Освітня програма:

Морально-психологічне забезпечення підрозділів Держспецтрансслужби.

Підготовка фахівців з комплексом знань, умінь, навичок для професійної діяльності з морально-психологічного забезпечення підрозділів Держспецтрансслужби.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр залізничного транспорту за освітньою програмою Морально-психологічне забезпечення підрозділів Держспецтрансслужби, офіцер тактичного рівня.
Первинна посада випускника:
Заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення.


КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО (ВСТУПНІ ІСПИТИ) НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

1. Українська мова або українська мова і література
2. Математика
3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

На перший курс кафедри військової підготовки приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, бажають проходити військову службу в якості офіцера та за своїми морально-діловими якостями і станом здоров’я відповідають вимогам військової служби, із числа осіб, які мають повну загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту віком від 17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 та 30 років виповнюється в рік початку військової служби, та не мають військових звань офіцерського складу.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Правила прийому до кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій у 2022 році

Додатки

Додаток 1. Перелік акредитованих (не акредитованих) освітніх програм, за якими здійснюється прийом на навчання, за ступенем вищої освіти «бакалавр».

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра.

Додаток 3. Т А Б Л И Ц Я нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки для кандидатів на навчання на КВПс Держспецтрансслужби.

Додаток 4. Співвідношення оцінки фізичної підготовки до рейтинг-бала кандидатів для навчання у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ЗФПВО, у тому числі і за програмою підготовки офіцерів запасу.

Додаток 5. Переведення оцінки рівня фізичної підготовленості в шкалу 100-200 балів.

Додаток 6. ТАБЛИЦІ переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200.

Додаток 7. ЗГОДА на укладення контракту про навчання на кафедрі військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби Українського державного університету науки і технологій неповнолітньою особою.

Додаток 8. Заява.

Додаток 9. Рапорт.

ДОВІДНИК ВСТУПНИКУ

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ПЕРЕЛІК акредитованих (не акредитованих) освітніх програм, за якими здійснюється прийом на навчання, за ступенем вищої освіти «бакалавр»

Випускники кафедри військової підготовки паралельно з військовою спеціальністю оволодівають цивільною. Випускникам кафедри видається диплом бакалавра державного зразка та присвоюється військове звання “лейтенант”. Під час навчання майбутні офіцери мають можливість одержати посвідчення  водія.

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Emailkvpdsst@gmail.com

Контактні телефони:

Відповідальний секретар приймальної комісії підполковник Гончарова Олена Володимирівна +38 050 171 66 33, [email protected]

+38066 407 57 00; +38 096 982 94 41

Соціальні мережі:

Порядок роботи відбіркової комісії:

Звичайний режим:                                      Під час вступної кампанії:

понеділок – п’ятниця                                    понеділок – субота

Початок роботи  – 07:45                              Початок роботи     – 08:00

Кінець роботи     – 16:45                              Кінець роботи             – 18:00

Перерва на обід  – 12:00-13:00                    Перерва на обід – немає