Кафедра

Військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби

Зародження кафедри військової підготовки відбулося згідно з розпорядженням Народного комісаріату військових та морських справ № 119 від 22 серпня 1933 року, згідно з яким при інституті створюється факультет особливого призначення.

3 10 серпня 1934 року факультет особливого призначення було перейменовано у кафедру військово-транспортних дисциплін.

В наказі по інституту № 173-А від 5 грудня 1934 року створюється кафедра військово-транспортної підготовки та фізкультури замість існуючої кафедри військово-транспортних дисциплін.

У 1936 році відбулися нові зміни штатної структури інституту, наказом № 35 від 27 липня 1936 року кафедру військово-транспортної підготовки та фізкультури було перейменовано у кафедру військових дисциплін, яка проіснувала до серпня 1941 року.

Тяжким випробуванням для держави стала Друга світова війна. Свою мужність, захищаючи Батьківщину, продемонстрував і колектив ДІІТу.

Перші 30 чоловік, з числа найкращих студентів, які проходили навчання на кафедрі

військових дисциплін, 25 червня 1941 року були відряджені на фронт.

У перші тижні війни понад 200 студентів і 150 викладачів і службовців стали на захист Батьківщини.

Немало діітівців взяли участь у підпільному та партизанському рухах.

Після визволення м. Дніпропетровська від фашистських загарбників, наказом по інституті № 20 від 16 серпня 1944 року військова кафедра повертається з евакуації до місця постійної дислокації.

В період з 1946 по 1949 р.р. випускники кафедри брали активну участь у капітальному відновленні залізниць Донбасу, Криворіжжя, Криму. В цей період було реконструйовано лінії Київ-Брянськ-Москва, Москва-Ленінград, Західної України.

У подальшому спеціалісти, що навчалися на військовій кафедрі, вступаючи до лав Залізничних військ, брали участь у будівництві Волго-Донського комплексу (1949—1952 рр.), будівництві залізниць у районах освоєння цілинних земель, Трансмонгольської залізничної магістралі (1953—1961 рр.)

1-й випуск офіцерів кафедри військової підготовки спеціалістів Дерспецтрансслужби ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна

1-й випуск офіцерів кафедри військової підготовки спеціалістів Дерспецтрансслужби ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна

23 лютого 1961 року наказом по інституту № 59 вій-ськову кафедру ліквідовано. Своє відродження військова кафедра отримала на підставі наказу Головного управління учбових закладів Міністерства шляхів сполучення СРСР № 24 від 13 лютого 1968 року.

Особливе місце в житті військової кафедри займало з 1974 по 1984 рік будівництво БАМу. На всіх ділянках цього будівництва випускники та студентські загони працювали по-ударному, на практиці використовуючи отримані знання.

Новий відлік у житті кафедри розпочався в 1993 р.: згідно з наказом Міністерства оборони України на військову кафедру покладалися обов'язки з відбору та підготовки офіцерів для органів військових сполучень і залізничних військ військового відомства. З 1 січня 1993 р. кафедра ввійшла до складу залізничних військ Міністерства оборони України.

У травні 1996 р. військова кафедра перейменована на кафедру військової підготовки. Знаковою подією в її житті став перший випуск офіцерів для Залізничних військ та органів військових сполучень, який відбувся 20 червня 1998 р. Пізніше кафедру було перейменовано ще раз — на кафедру військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби.

Сьогодні вона є структурним навчально-науковим підрозділом Дніпропетровського національного

університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна та здійснює навчання курсантів, студентів за денною формою, готуючи офіцерів кадру, запасу на факультетах і за спеціальностями: залізничні споруди та колійне господарство; мости і транспортні тунелі; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання; організація перевезень і управління на транспорті.

На даний момент кафедра військової підготовки підтримує тісні зв'язки з багатьма провідними військовими вузами України, близького та дальнього зарубіжжя, приймає активну участь у науковому житті університету та Державної спеціальної служби транспорту.

Із 2016 року керівником кафедри є полковник Олександр Петрович Северин.

На кафедрі військової підготовки Держспецтрансслужби створені всі умови для навчання курсантів. Для кожного класу закуплено нове обладнання для наглядних прикладів під час вивчення теорії. Крім того на кафедрі є сучасний тир європейського зразка, де курсанти мають змогу оволодіти навичками поводження зі зброєю.

Всього за роки існування військова кафедра підготувала 753 офіцери кадру та 6940 офіцерів запасу.

Навчальні стрільби з курсантами у мультимедійному тиру кафедри

Навчальні стрільби з курсантами у мультимедійному тиру кафедри

Офіцери 20-го випуску

Офіцери 20-го випуску

Кращі випускники кафедри

полковник Попов Іван Васильович – заступник начальника відділу підготовки персоналу Управління комплектування та підготовки персоналу Головного штабу
полковник Заремба Геннадій Валерійович - командир частини
полковник Палій Вадим Анатолійович – заступник командира частини – начальник транспортно-технічної частини

полковник Попов Іван Васильович – заступник начальника відділу підготовки персоналу Управління комплектування та підготовки персоналу Головного штабу

полковник Заремба Геннадій Валерійович - командир частини

полковник Палій Вадим Анатолійович – заступник командира частини – начальник транспортно-технічної частини

полковник Остапенко Ігор Сергійович - заступник командира частини – начальник штабу

полковник Остапенко Ігор Сергійович - заступник командира частини – начальник штабу

полковник Бойко Сергій Миколайович - заступник командира частини – начальник будівельно-відновлювальної частини

полковник Бойко Сергій Миколайович - заступник командира частини – начальник будівельно-відновлювальної частини

полковник Шаповал Сергій Миколайович - командир частини

полковник Шаповал Сергій Миколайович - командир частини

полковник Щербань Вадим Геннадійович - заступник командира частини – начальник будівельно-відновлювальної частини

полковник Щербань Вадим Геннадійович - заступник командира частини – начальник будівельно-відновлювальної частини

полковник Щербінін Василь Вікторович – командир частини

полковник Щербінін Василь Вікторович – командир частини

полковник Демченко Віталій Олександрович – заступник командира частини – начальник штабу

полковник Демченко Віталій Олександрович – заступник командира частини – начальник штабу