КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ
Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

здійснює підготовку офіцерів на основі конкурсного відбору з найбільш підготовленої до навчання молоді:

ОФІЦЕРІВ КАДРУ

за освітнім рівнем «бакалавр»
з терміном навчання чотири роки
◈ для структурних підрозділів Держспецтрансслужби;
◈ органів військових сполучень Збройних Сил України

ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

терміном навчання:
два роки та
скороченим терміном
навчання – шість
місяців

Підготовка здійснюється за спеціальностями:

Галузеве машинобудування

Спеціалізація:

– експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби


Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізації:

– відновлення та будівництво штучних споруд на об`єктах національної транспортної системи;

– будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення


Транспортні технології (за видами)

Спеціалізація:

– організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті


Залізничний транспорт

Спеціалізації:

– відновлення та будівництво об`єктів національної транспортної системи;

– морально-психологічне забезпечення підрозділів Державної спеціальної служби транспорту

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ є структурним підрозділом Держспецтрансслужби, навчально-науковим підрозділом Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

З питань військової підготовки, комплектування офіцерськими кадрами підпорядковується Голові Адміністрації Держспецтрансслужби, а у організації навчального процесу – ректору Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
Для забезпечення всебічного розвитку майбутніх офіцерів кафедра військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби має сучасну навчально-матеріальну базу.

Наявність різноманітних спеціалізованих аудиторій, лабораторних приміщень, обладнаних сучасними приладами, навчальних кабінетів, залів курсового та дипломного проектування, обчислювальних центрів в університеті забезпечує якісну підготовку

В навчальному процесі використовуються два навчальні корпуси, навчальні майстерні, спортивний комплекс, чотири тренувальних зали, плавальний басейн під відкритим небом, два стадіони (із штучним та природним покриттям), три відкриті спортивні майданчики, мультимедійний тир та бібліотека.

Для відпрацювання практичних нормативів зі спеціальної підготовки функціонують спеціалізовані класи: автомобільної та інженерної підготовки, мостовий та клас тактичної медицини.

Розміщення особового складу організовано в житловому фонді університету, в спеціально обладнаному військовому гуртожитку, для кожного курсу окремо. Кімнати для проживання курсантів у повному обсязі обладнані новими комфортабельними меблями.

На всіх поверхах функціонують кімнати традицій, побутові та душові кімнати. Крім цього в гуртожитку є медичний пункт та кімната емоційного розвантаження.

Харчування особового складу організовується згідно встановлених норм в курсантській їдальні, відремонтованій та переоснащеній «за останнім словом техніки»  у 2020 році