Управління процесами перевезень

275.02 Транспортно-експедиторська діяльність та логістика