Управління експлуатаційною роботою

Історія кафедри

Кафедра «Управління експлуатаційною роботою» була створена в Дніпропетровському інституті інженерів транспорту (ДІІТі) в 1937 році. Першим завідувачем кафедри було призначено фахівця з експлуатації залізниць доцента Дзюру Антона Максимовича.

Дзюра А.М.

Комплектування кафедри при її відкритті здійснювалося, в основному, за рахунок фахівців з виробництва. Крім Дзюри А. М. у перші два роки на кафедрі працювали наступні викладачі: Мисик С. В. –  заступник начальника вантажної служби залізниці, Соловйов А. І. - старший інженер служби руху, Кудрявцев М. М. - інженер технічного відділу залізниці, Тарасов Г. М. - доцент, к. т. н., за сумісництвом з кафедри «Деталі машин». В 1940 році на кафедру були зараховані два доценти, кандидати технічних наук Нікелін І. І. - з організації руху та Гладирь В. Ф. - з організації вантажної та комерційної роботи (обидва - з ХІІТу). Це була солідна підтримка кафедрі, тому що вперше розпочалося дипломне проектування. В подальшому, обсяг педагогічної роботи кафедри постійно збільшувався. Починаючи з 1937 року факультет приймав щорічно по 150 чоловік і в 1940/41 навчальному році нараховував 573 студенти. В 1940 році кафедрою було зроблено перший випуск інженерів-експлуатаційників.

В 1941 році почалася Велика Вітчизняна війна. Разом з ДІІТом викладачі кафедри були евакуйовані до м. Новосибірська, де продовжували навчальний процес і науково-дослідну роботу.

25 жовтня 1943 року від німецько-фашистських загарбників було звільнено м. Дніпропетровськ, а вже 27 жовтня до нього повернулися діітівці. З надзвичайним підйомом трудилися студенти та викладачі на відбудовних роботах, і з нового 1944/45 навчального року розпочалися заняття. За короткий термін були відновлені та створені лабораторії руху поїздів з моделлю напільного устаткування з п’яти станцій і чотирьох перегонів, лабораторію механізації вантажно-розвантажувальних робіт і холодотранспорту.

Лабораторія організації руху поїздів у післявоєнні роки

В перші роки після повернення з евакуації колектив кафедри був «довоєнним», за винятком асистента Соловйова, який залишався на окупованій території. В 1944 році відбувся поділ кафедри «Рух і вантажна робота», на базі якої було створено дві нові випускаючі кафедри «Організація руху» (завідувач Дзюра А. М.) і «Організація вантажної та комерційної роботи» (завідувач Гладирь В. Ф.) Обидві кафедри стали поповнюватися новими викладачами. Так, з другої половини 1945 р. після закінчення інституту приступили до роботи асистенти Єгоршина Є. Г. і Шафіт Є. М., а в 1946 році - Радько М. К. і Оберсон З.

В 1948 році з Ташкентського інституту перевівся доцент Степанов В. В., а з Харківського інституту доцент Сотніков І. Б. - в подальшому доктор технічних наук, професор, автор багатьох наукових праць, творець теорії взаємодії в роботі станцій і прилеглих ділянок залізниць.

 

В 1949 році відбулося об’єднання вищезгаданих кафедр і на їх базі створено кафедру «Експлуатація залізниць». Завідувачем було призначено Дзюру А. М., який очолював кафедру до 1971 року.

Створення та розвиток лабораторної бази є однією з головних задач кафедри. Зусиллями викладачів і навчально-виховного персоналу на кафедрі було створено три лабораторії.

Лабораторія організації руху поїздів - основна лабораторія, яка забезпечує практичну підготовку фахівців-експлуатаційників. Вона дозволяє випускникам здобувати необхідні навички в робочі черговими по станції та поїзними диспетчерами для швидкої адаптації на транспорті. Перша довоєнна лабораторія мала модель залізничної ділянки, що включала до себе 5 проміжних станцій, обладнаних механічною централізацією стрілок і сигналів.

Після війни лабораторію було відновлено та поступово виконувалося її оснащення новою технікою.

В 1967 році до моделі було введено пульт диспетчерського контролю за рухом поїздів. Подальший розвиток техніки на залізницях та, в першу чергу, засобів зв’язку з руху поїздів і пристроїв СЦБ, вимагало корінної реконструкції лабораторії. Тому, в 1981 році було створено нову лабораторію, в якій за проектом Дніпродіпротрансу було реалізовано дві залізничні дільниці. На одноколійній дільниці розміщено 6 станцій з сортувальним парком, а на двоколійній - 5.

Створено два диспетчерських кола з пультами диспетчерського контролю.

Головна заслуга в створенні лабораторії організації руху поїздів належить завідувачу лабораторією Мишковському В. С. Активну участь в монтажі брали студенти факультету.

Окрім лабораторії руху поїздів, були створені лабораторії механізації та автоматизації вантажних робіт і холодотранспорту, перша з яких функціонувала до 1971 року, друга в 2006 році була передана на баланс кафедри «Вагони» (на сьогоднішній день не існує).

В 1953 році з Московського інституту інженерів залізничного транспорту (МІІТу) після захисту кандидатської дисертації прибув доцент Бадюл Б. К. Надалі кафедра поповнювалася викладачами та науковими співробітниками тільки за рахунок випускників ДІІТу. Гідний внесок до організації навчального процесу та науково-дослідної роботи кафедри внесли прийняті на кафедру в період з 1953 року по 1971 рік викладачі Третьяк Б. А., Зима В. Я., Сироватко А. Я., Яневич В. З., Савенко А. С., Пилипченко П. А.

 

В 1971 році завідувачем кафедри «Експлуатація залізниць» обирається доцент Третьяк Б. А. Він очолював кафедру до 1977 року. За цей період колектив кафедри поповнився досвідченими та молодими викладачами.

З 1977 року по 1981 рік завідувачем кафедри був доцент Орловський П. М.

   

З 1981 року по 2003 рік кафедру очолює доцент Савенко А. С. За цей період на кафедрі почали працювати доценти Музикіна Г. І., Папахов О. Ю., старші викладачі Шепета А. М., Журавель І. Л., асистент Щедровський І. П.

В 1982 році на основі наказа міністра шляхів сполучення № ІІІ-30196 від 24.09.82 р. наказом по інституту № 84 від 01.02.83 р. кафедру «Експлуатація залізниць» було перейменовано, і з того часу вона називається «Управління експлуатаційною роботою».

З 2003 по 2005 рік завідувачем кафедри працює доцент Цегельник М. Л. За цей період на кафедру були прийняті старший викладач Лашков О. В., асистенти Окороков А. М. (з 2013 р. - доцент), Харченко О. І. (з 2015 р – доцент), Киричок Р. В.

З 2005 року по грудень 2007 року кафедру очолював доцент Козаченко Д. М. В цей період на кафедру були прийняті асистенти Сергієнко І. П. і Коробйова Р. Г. (з 2009 р. - доцент).

Колектив кафедри «Управління експлуатаційною роботою» у 2013 році

З грудня 2007 року до вересня 2012 року кафедру очолює доцент Музикіна (з лютого 2010 року - Переста) Галина Іванівна.

З вересня 2012 року завідувачем кафедри призначається професор, доктор технічних наук Козаченко Дмитро Миколайович, який очолював кафедру до 30 листопада 2014 року. З 1 грудня 2014 року по 31 жовтня 2015 року завідувачем кафедри був доцент, кандидат технічних наук Березовий Микола Іванович, а з 1 листопада 2015 року - доцент, кандидат технічних наук Окороков Андрій Михайлович.

Всього на той час на кафедрі працювали 15 викладачів, з них 1 доктор наук, 7 кандидатів наук, 2 старших викладачі та 5 асистентів. За 2011 - 2014 роки на кафедрі захищені 1 докторська (Козаченко Д.М.) та 3 кандидатських (Окороков А.М., Таранець О.І., Логвінова Н.О.) дисертації, ще дві кандидатських дисертації захищені в листопаді 2015 року (Журавель І.Л. та Харченко О.І.). Працюють над дисертаційними роботами молоді викладачі (Баланов В.О., Пасічний О.М.), за рахунок чого підвищується загальний рівень підготовки науково-педагогічних працівників.

Розвиток матеріально-технічної бази кафедри також активно проводиться протягом останніх років: так, з 2011 року в двох закріплених за кафедрою аудиторіях змонтовано мультимедійні проектори; в комп’ютерному класі встановлені автоматизовані робочі місця товарного касира та прийомоздавальника (які дозволяють виконувати лабораторні роботи з дисциплін «Вантажні перевезення», «Комерційна робота та перевезення вантажів на особливих умовах»); з 2012-2013 років встановлені сучасні комп’ютерні тренажери чергових по станціям (на яких виконують лабораторні роботи з руху поїздів студенти 3-4 курсів); розпочато оновлення рухомого складу і оснащення макету залізниці в лабораторії «Організація руху поїздів» - до початку 2018 року завершується встановлення сучасної мікропроцесорної централізації на одній з станцій, у 2018-2019 році планується перевести ще одну станцію на нову систему управління стрілками та сигналами.

Основні напрямки сьогоднішньої наукової діяльності кафедри полягають в удосконаленні технологій перевізного процесу в умовах реформування галузі, впровадження логістичних принципів організації перевезень вантажів на залізничному транспорті України, підвищення ефективності експлуатації залізничних станцій, удосконалення взаємодії залізниць та промислового транспорту.

Кафедра підтримує тісні міжнародні зв’язки. Викладачі кафедри постійно приймають участь у роботі міжнародних конференцій як в Україні (Дніпропетровськ, Одеса), так і за її межами. Крім того, кафедра бере участь в програмі обміну між ДНУЗТ та Університетом Ланьчжоу Дзяотун (Китайська народна республіка). Так, з 2013 року професор Козаченко Д.М. і асистент Пасічний О.М. проводили заняття з китайськими студентами, у 2014 році в Університеті Ланьчжоу Дзяотун проходили короткострокове стажування студенти факультету «Управління процесами перевезень» і асистент Пасічний О.М. В червні 2015 року асистент Баланов В.О. прийняв участь у міжнародному симпозіумі з проблем транспорту, що проходив у Польщі.