Транспортні вузли

Сковрон Ігор Ярославович
Кандидат технічних наук, доцент

Особиста сторінка

Науковий ступінь: к.т.н. за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».Дата захисту: 23.10.2015 р. Тема дисертації: Удосконалення технології та технічних засобів формування багатогрупних составів.Публікації: більше 30 наукових праць, серед яких 3 патенти на корисні моделі та 5 статей у фахових виданнях.Методична робота: співавтор методичних вказівок по дисциплінам кафедри станцій та вузлів.Наукова робота: участь у 4-х науково-дослідних роботах кафедри станцій та вузлів і Гіркововипробувальної ГНДЛ у якості виконавця.Коло наукових інтересів: удосконалення технології формування багатогрупних составів, покращення конструкції технічних засобів формування багатогрупних составів, паспортизація під'їзних колій.