Транспортні вузли

Малашкін Вячеслав Віталійович
Кандидат технічних наук, доцент

Особиста сторінка

Науковий ступінь: к.т.н. за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».Вчене звання: доцент кафедри станцій та вузлів.Дата захисту: 07.06.2012р. Тема дисертації: Удосконалення методів техніко-технологічної оцінки залізничних станцій з метою підвищення ефективності їх функціонування.Публікації: більше 50 наукових праць, серед яких 2 монографії та 20 статей у фахових виданнях.Методична робота: співавтор наукового посібника та 4 методичних вказівок по дисциплінам кафедри «Станції та вузли».Наукова робота: участь у більш як 35 науково-дослідних роботах кафедри «Станції та вузли» і Гіркововипробувальної ГНДЛ у якості відповідального виконавця та керівника теми.Коло наукових інтересів: удосконалення техніко-технологічних параметрів залізничних станцій, дослідження та оптимізація технологічних процесів на залізничних станціях, функціональне моделювання станційних процесів, розробка імітаційних тренажерів для підготовки оперативно-диспетчерського персоналу залізниць, розробка автоматизованих систем проектування залізничних станцій, паспортизація під'їзних колій промислових підприємств, розробка технічної та нормативної документації для Укрзалізниці.