Транспортні вузли

 • Березовий Микола Іванович
  Березовий Микола Іванович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Науковий ступінь: Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».Вчене звання: доцент кафедри станцій та вузлів.Дата захисту: 24.06.2010р.Тема дисертації: Підвищення ефективності роботи залізничних станцій шляхом удосконалення спеціалізації сортувальних колій.Публікації: більше 70 наукових праць, серед яких 1 монографія та понад 30 статей у фахових виданнях.Методична робота: співавтор наукового посібника та 5 методичних вказівок по дисциплінам кафедри станцій та вузлів.Наукова робота: участь у більш як 50 науково-дослідних роботах кафедри станцій та вузлів і Гіркововипробувальної ГНДЛ у якості відповідального виконавця та керівника теми.Коло наукових інтересів: удосконалення взаємодії магістрального залізничного та промислового транспорту, розробка ефективних технологій вантажних залізничних перевезень в умовах реформування залізничної галузі, розробка імітаційних тренажерів для підготовки оперативно-диспетчерського персоналу залізниць, паспортизація під'їзних колій промислових підприємств, розробка технічної та нормативної документації для Укрзалізниці.

 • Бобровський Володимир Ілліч
  Бобровський Володимир Ілліч

  Доктор технічних наук, професор

  Науковий ступінь: Доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».Вчене звання: професор кафедри станцій та вузлів.Рік захисту кандидатської дисертації: 1973р Тема кандидатської дисертації: Оцінка ефективності систем автоматизації сортувального процесу методом моделюванняРік захисту докторської дисертації: 2003р Тема докторської дисертації: Теоретичні основи удосконалення конструкції та технології роботи залізничних станційПублікації: понад 210 наукових праць, в тому числі 3 монографій, 2 патентів на корисну модель і 3 свідоцтв про авторські права на твори (комп'ютерні програми). Методична робота: автор та співавтор 10 методичних вказівок за дисциплінами кафедри станцій та вузлів.Наукова робота: керував 10 науково-дослідними роботами, що фінансувались за рахунок державного бюджету, а також на замовлення вітчизняних організацій та установ. Підготовка аспірантів ведеться з 1997 року за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Під керівництвом Бобровського В. І. захищено 6 дисертацій кандидатів та 1 дисертація доктора технічних наук.Коло наукових інтересів: удосконалення конструкції сортувальних гірок та технології розформування составів, удосконалення техніко-технологічних параметрів та систем керування залізничних станцій, імітаційне моделювання технологічних процесів на транспорті.

 • Болвановська Тетяна Валентинівна
  Болвановська Тетяна Валентинівна

  Кандидат технічних наук, доцент

  Науковий ступінь: Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».Дата захисту: 23.10.2015р. Тема дисертації: Удосконалення методів розрахунку переробної спроможності сортувальних комплексів.Публікації: більше 50 наукових праць, серед яких 15 статей (11 у фахових виданнях).Методична робота: співавтор 4 методичних вказівок по дисциплінам кафедри станцій та вузлів.Наукова робота: участь у 5 науково-дослідних роботах кафедри станцій та вузлів і Гіркововипробувальної ГНДЛ у якості виконавця та автора звітів.Коло наукових інтересів: розрахунок, проектування та реконструкція сортувальних гірок; проектування та реконструкція залізничних станцій.

 • Вернигора Роман Віталійович
  Вернигора Роман Віталійович

  Декан, кандидат технічних наук

  Науковий ступінь: Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».Вчене звання: доцент кафедри станцій та вузлів.Дата захисту: 22.02.2008р. Тема дисертації: Підвищення ефективності функціонування залізничних станцій як ергатичних систем.Публікації: більше 100 наукових праць, серед яких 2 монографії та 40 статей у фахових виданнях.Методична робота: співавтор наукового посібника та 6 методичних вказівок по дисциплінам кафедри «Станції та вузли».Наукова робота: участь у більш як 40 науково-дослідних роботах кафедри «Станції та вузли» і Гіркововипробувальної ГНДЛ у якості відповідального виконавця та керівника теми.Коло наукових інтересів: дослідження та оптимізація технологічних процесів на залізничних станціях, функціональне моделювання станційних процесів, удосконалення взаємодії залізничного та промислового транспорту, ефективні технології залізничних перевезень масових вантажів, розробка імітаційних тренажерів для підготовки оперативно-диспетчерського персоналу залізниць.

 • Демченко Євген Борисович
  Демченко Євген Борисович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Науковий ступінь: Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»Дата захисту: 26.05.2016рТема дисертації: Підвищення ефективності функціонування сортувальних комплексів станцій в умовах змінної інтенсивності вхідного потоку поїздів.Публікації: понад 30 наукових праць, є співавтором 1 монографії, має 7 статей у фахових виданнях.Методична робота: співавтор 3 методичних вказівок по дисциплінам кафедри станцій та вузлів.Наукова робота: участь 5 науково-дослідних роботах кафедри станцій та вузлів і Гіркововипробувальної ГНДЛ у якості відповідального виконавця та співавтора звітів.Коло наукових інтересів: Удосконалення конструкції та технології роботи залізничних станцій, підвищення ефективності маневрової роботи за рахунок зменшення витрат енергоресурсів на її виконання, імітаційне моделювання функціонування транспортних об’єктів, паспортизація під'їзних колій промислових підприємств.

 • Дорош Андрій Сергійович
  Дорош Андрій Сергійович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Науковий ступінь: Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»Дата захисту: 26.05.2016 рТема дисертації: Підвищення ефективності розформування составів на гірках шляхом удосконалення методів визначення режимів гальмування відчепів.Публікації: більше 30 наукових праць, серед яких 1 монографія, патент на корисну модель.Методична робота: співавтор методичних вказівок по дисциплінам кафедри «Станції та вузли».Наукова робота: участь у науково-дослідних роботах кафедри «Станції та вузли» та Гіркововипробувальної ГНДЛ у якості відповідального виконавця.Коло наукових інтересів: інформаційно-керуючі системи забезпечення перевізного процесу на залізничному транспорті, системи автоматизації процесу розформування составів на сортувальних гірках, автоматизація проектування колійного розвитку залізничних станцій, паспортизація під`їзних колій промислових підприємств.

 • Журавель Вячеслав Вікторович
  Журавель Вячеслав Вікторович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Науковий ступінь: Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».Вчене звання: доцент кафедри станцій та вузлів.Дата захисту: 18.04.2013р. Тема дисертації: Удосконалення методів оцінки прицільного регулювання на сортувальних гірках з метою підвищення ефективності їх функціонування.Публікації: більше 85 наукових праць, серед яких 20 статей у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України (у тому числі 1 стаття у виданні, що включене до міжнародних баз даних) і 1 авторське свідоцтво.Методична робота: співавтор 5 методичних вказівок за дисциплінами кафедри станцій та вузлів.Наукова робота: участь у 8 науково-дослідних роботах кафедр станцій та вузлів і УЕР та Гіркововипробувальної ГНДЛ у якості виконавця.

 • Кудряшов Андрій Вадимович
  Кудряшов Андрій Вадимович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Науковий ступінь: к.т.н. за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».Вчене звання: доцент кафедри станцій та вузлів.Дата захисту: 28.10.2010р. Тема дисертації: Підвищення ефективності сортувального процесу на станціях шляхом оптимізації режимів розформування составів на гірках.Публікації: більше 60 наукових праць, серед яких 1 монографія та понад 19 статей у фахових виданнях.Методична робота: 3 методичних вказівок по дисциплінам кафедри станцій та вузлів.Наукова робота: участь у декількох науково-дослідних роботах кафедри станцій та вузлів і Гіркововипробувальної ГНДЛ у якості відповідального виконавця.Коло наукових інтересів: оптимізація сортувального процесу, удосконалення організації вагонопотоків.

 • Мазуренко Олександр Олександрович
  Мазуренко Олександр Олександрович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Науковий ступінь: к.т.н. за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи».Вчене звання: доцент кафедри станцій та вузлів.Дата захисту: 07.06.2012 р. Тема дисертації: Удосконалення оперативного керування поїздоутворенням на залізничних напрямках.Публікації: більше 70 наукових праць, серед яких понад 20 статей у фахових виданнях.Методична робота: співавтор 4 методичних вказівок по дисциплінам кафедри станцій та вузлів.Наукова робота: участь у 3 науково-дослідних роботах кафедри станцій та вузлів і Гіркововипробувальної ГНДЛ у якості виконавця та відповідального виконавця.Коло наукових інтересів: організація вагонопотоків та оперативне керування процесом поїздоутворення, план формування поїздів та процес поїздоутворення на технічних станціях, удосконалення технології роботи технічних станцій, міжнародні транспортні коридори.

 • Малашкін Вячеслав Віталійович
  Малашкін Вячеслав Віталійович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Науковий ступінь: к.т.н. за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».Вчене звання: доцент кафедри станцій та вузлів.Дата захисту: 07.06.2012р. Тема дисертації: Удосконалення методів техніко-технологічної оцінки залізничних станцій з метою підвищення ефективності їх функціонування.Публікації: більше 50 наукових праць, серед яких 2 монографії та 20 статей у фахових виданнях.Методична робота: співавтор наукового посібника та 4 методичних вказівок по дисциплінам кафедри «Станції та вузли».Наукова робота: участь у більш як 35 науково-дослідних роботах кафедри «Станції та вузли» і Гіркововипробувальної ГНДЛ у якості відповідального виконавця та керівника теми.Коло наукових інтересів: удосконалення техніко-технологічних параметрів залізничних станцій, дослідження та оптимізація технологічних процесів на залізничних станціях, функціональне моделювання станційних процесів, розробка імітаційних тренажерів для підготовки оперативно-диспетчерського персоналу залізниць, розробка автоматизованих систем проектування залізничних станцій, паспортизація під'їзних колій промислових підприємств, розробка технічної та нормативної документації для Укрзалізниці.

 • Назаров Олексій Анатолійович
  Назаров Олексій Анатолійович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Науковий ступінь: к.т.н. за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».Коло наукових інтересів: Автоматизація та механізація процесу розформування вагонів на сортувальній гірці. Проблеми якості заповнення вагонами сортувальних колій. Проблеми впровадження систем розподіленого регулювання швидкості залізничних вагонів точковими регуляторами. Проблеми автоматизації оперативного керування перевізним процесом на залізничному транспорті. Проблеми впровадження інформаційних технологій в процеси керування перевізним процесом на залізничних станціях.

 • Сковрон Ігор Ярославович
  Сковрон Ігор Ярославович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Науковий ступінь: к.т.н. за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».Дата захисту: 23.10.2015 р. Тема дисертації: Удосконалення технології та технічних засобів формування багатогрупних составів.Публікації: більше 30 наукових праць, серед яких 3 патенти на корисні моделі та 5 статей у фахових виданнях.Методична робота: співавтор методичних вказівок по дисциплінам кафедри станцій та вузлів.Наукова робота: участь у 4-х науково-дослідних роботах кафедри станцій та вузлів і Гіркововипробувальної ГНДЛ у якості виконавця.Коло наукових інтересів: удосконалення технології формування багатогрупних составів, покращення конструкції технічних засобів формування багатогрупних составів, паспортизація під'їзних колій.

 • Єльнікова Лідія Олегівна
  Єльнікова Лідія Олегівна

  Старший викладач, кандидат технічних наук

  Науковий ступінь: к.т.н. за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»Дата захисту: 27.05.2016рТема дисертації: Підвищення ефективності перевізного процесу на залізничних напрямках за рахунок вдосконалення оперативного управління експлуатацією локомотивного парку.Публікації: більше 20 наукових праць, серед яких 11 наукових статей у фахових виданнях.Методична робота: співавтор методичних вказівок до курсової роботи з дисципліни «Залізничні станції та вузли» – Проектування проміжної станції (частина 1)Наукова робота: участь у науково-дослідних роботах кафедри Станцій та вузлів і Гіркововипробувальної ГНДЛ.Коло наукових інтересів: розроблення методів удосконалення організації роботи локомотивів та локомотивних бригад в сучасних умовах функціонування залізничного транспорту України.