Транспортні вузли

Історія кафедри

Кафедра «Станції та вузли» утворена на факультеті «Експлуатація залізниць» ДІІТу в 1937 р. Очолював кафедру з дня її утворення по 1972 рік Микола Романович Ющенко - випускник Київського політехнічного інституту, по кваліфікації - інженер залізничних колій повідомлення, пізніше аспірант академіка Образцова В.М.

З 1972 по 1982 р. і з 1988 по 1999 р. очолював кафедру доцент Муха Юрій Опанасович, у період з 1982 по 1987 роки і з 1999 по 2016 роки – професор Бобровський Володимир Ілліч. З 2016 року по дійсний час завідує кафедрою доцент Березовий Микола Іванович.

Під час Великої Вітчизняної війни в період евакуації в м. Новосибірську кафедра, поряд з навчальною роботою, виконувала наукові дослідження з розробки і впровадження ЄТП роботи станцій МШС і промислових підприємств Кузнецького басейну. Так співробітники кафедр факультету за участю студентів на чолі зі старостою курсу студ. Шафітом Є.М. за завданням Державного Комітету оборони розробили і впровадили ЄТП роботи станції Новокузнецьк - сортувальний і Новокузнецького металургійного комбінату. Матеріали розробок цього періоду з графіками ЄТП зберігаються в музеї історії ДІІТу.

Після війни кафедру поповнили молоді вчені - доценти Бакалов М.М., Міхневич Л.Н., Рабінович Г.Д. і асистент, вихованець ДІІТу, Шафіт Є.М. На кафедрі встановлюються два напрямки наукових досліджень:

  1. Дослідження режимів скочування вагонів на сортувальних гірках, установлення норм опору і режимів гальмування вагонів, що скочуються.
  2. Розробка і впровадження ЄТП роботи магістральних і промислових станцій. Були розроблені і впроваджені ЄТП роботи магістральних станцій і транспорту промислових підприємств, таких як металургійних заводів ім. Петровського, ім. Леніна (м. Дніпропетровськ), Дніпродзержинського, Криворізького ім. Леніна, Ждановського ім. Ілліча й інших заводів.

З огляду на актуальність і важливість наукових досліджень кафедри з проблем сортувального процесу, у 1961 році за наказом МШС при кафедрі створюється перша галузева науково-дослідна гірочно-випробувальна лабораторія (ГВЛ) під науковим керівництвом проф. Ющенко М.Р. Під керівництвом проф. Ющенко М.Р. у ГВЛ створений новий парковий вагонний сповільнювач РНЗ-2. До кінця 1986 р. було виготовлено більш 2 000 сповільнювачів, ними обладнано більш 25 сортувальних гірок мережі залізниць МШС.

Вагонний сповільнювач РНЗ-2 експонувався на Міжнародній виставі «Залізничний транспорт – 86» (ст. Щербинка) і на ВДНХ СРСР. За активну участь у підготовці міжнародної виставки і за розробку і впровадження принципово нової конструкції вагонного сповільнювача ДІІТ нагороджений Дипломом Міжнародної виставки і Дипломом першого ступеня ВДНХ СРСР. Дипломи виставлені в музеї історії ДІІТу. Золоту медаль ВДНХ одержав Цимбалюк С.К., срібну - Ющенко М.Р., бронзові - Муха Ю.О. і Павловський А.И.

З 1972 р. під науковим керівництвом доц. Мухи Ю.О. продовжуються теоретичні й експериментальні дослідження в області механізації й автоматизації сортувального процесу на станціях. Були проведені експлуатаційні іспити всіх основних систем автоматизації сортувального процесу (АРС-ЦНИИ, АРС-ГТСС, АЗСР, ГАЦ, ТГЛ, ГАЦ-КР, КГМ і ін.) на найбільших сортувальних станціях (Лосиностровська, Ленінград-Сорт., Орєхово-Зуєво, Шкиротава, Батайск, Інська, Червоний Ліман, Основа, Нижньодніпровськ-Вузол і ін.) У результаті цих іспитів були отримані основні техніко-експлуатаційні характеристики систем і дані рекомендації з їх удосконалювання.

З 1977 р. кафедра «Станції та вузли» разом з кафедрою ЕОМ бере участь у розробці експлуатаційно-технічних вимог до нової системи АСУ РСГ, у яких знайшли своє відображення результати досліджень кафедри і ГВЛ. Під керівництвом доцентів Мухи Ю.О. і Бобровського В.І. розроблені методика, алгоритми і програми моделювання сортувального процесу, його автоматизації, що були прийняті головною організацією по створенню АСУ РСГ «Гипротранссигналсвязь» і ПКТБ АСУЗТ. Сортувальна гірка ст. Ясинувата була обладнана АСУ РСГ. У 1977 році за наказом МШС при кафедрі була створена друга галузева науково-дослідна лабораторія (НДЛ) «Планування й організація експлуатаційної роботи в локомотивному господарстві». Створення такої НДЛ стало можливим завдяки тому, що до цього періоду групою науковців на чолі зі старшим інженером Нестеренко С.І. були розроблені і впроваджені на Придніпровській залізн. комплекси задач по складанню на ЕОМ іменних розкладів роботи локомотивних бригад.

Високий рівень розробок, їхня ефективність відзначалися подякою зам. міністра шляхів сполучення Гундобіним, Дипломами і медалями ВДНХ СРСР. ДІІТ нагороджений двома Дипломами ВДНХ II ступеня в 1981 і 1986 роках (знаходяться в музеї історії ДІІТу). Срібними і бронзовими медалями нагороджено Муху Ю.О. і Нестеренко С.І., бронзовими - Кисельова К.С., Чумака Л.Н., Євтушенко А.Г., Крюкова С.В. У 1982 році НТТ МШС був знятий науково-технічний фільм про впровадження розробок лабораторії на мережі залізниць.

З 1987 р. по 2000 р. продовжуються теоретичні та експериментальні дослідженя в області механізації й автоматизації сортувального процесу на станціях, автоматизації проектування станцій (доценти Ю.О. Муха і В.І. Бобровський); результати досліджень опубліковані у навчальній, науково-технічній і нормативній літературі: у книгах «Автоматизація і механізація переробки вагонів на станціях» (Ю.О. Муха), «Механізація й автоматизація формування поїздів» (Ю.О. Муха , В.І. Бобровський, О.М. Блідний), «Правила і норми проектування сортувальних пристроїв» і Посібник по їхньому застосуванню (Ю.О. Муха, М.П. Божко, О.І. Павловський), у збірнику норм і правил «Вимоги до проектів генеральних планів» (Л.А. Мироненко), у підручнику для вузів «Локомотивне господарство» (С.І. Нестеренко).

З 2001 р. і по дійсний час на кафедрі та у Гіркововипробувальній ГНДЛ  (завідувач – доц. Малашкін В.В.) виконуються теоретичні й експериментальні дослідження в області механізації та автоматизації сортувального процесу на станціях, автоматизація проектування станцій; розробка комп’ютерних тренажерів чергових по станціям; удосконалення організації перевезень на магістральному та промисловому транспорті; розробка спеціалізованого програмного забезпечення (АРМів); розробка технічної документації для паспортизації залізничних колій промислових підприємств.