Управління процесами перевезень

Протягом багатьох років факультет готує фахівців з організації перевезень і управління на транспорті та транспортної логістики. Сьогодні факультет готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 275 «Транспортні технології»  за двома спеціалізаціями:

 • 275.02 „Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”,
 • 275.03 „Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”

Окрім того, на факультеті здійснюється підготовка кадрових офіцерів та офіцерів запасу служби військових сполучень для Збройних сил України.

Спеціалізація 275.02 „Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”

Фахівці з організації перевезень і управління є представниками однієї з провідних та затребуваних спеціальностей на залізничному транспорті.

                                                

За час навчання студенти отримують глибокі теоретичні знання та набувають практичних навичок з управління експлуатаційною роботою залізниць, організації роботи логістичних систем, проектування залізничних станцій, документального та юридичного забезпечення перевізного процесу, дотримання умов безпеки руху та охорони праці.

Випускники університету, що навчались за цією спеціальністю, координують діяльність усіх галузей та підрозділів залізничного транспорту з організації перевізного процесу, в т.ч.:

 • здійснюють безпосереднє керування та контроль за рухом пасажирських і вантажних поїздів;

                                                      

 • організовують експлуатаційну, вантажну та комерційну роботу на станціях, у транспортних вузлах та на транспорті промислових підприємств;
 • виконують транспортно-експедиційне обслуговування вантажних перевезень в логістичних центрах, в.т.ч. і в міжнародному сполученні;

                                                                          

 • проектують залізничні станції та вузли;
 • розробляють та експлуатують сучасні інформаційно-керуючі системи на підприємствах залізничного транспорту;

                                                               

 • контролюють безпеку руху в структурних підрозділах залізниць;
 • керують рухом поїздів в метрополітенах.

Спеціалісти з організації перевезень керують роботою залізничних вокзалів, вантажних районів, станцій і залізничних дирекцій, працюють в транспортних цехах промислових підприємств та портів, у науково-дослідних і проектних інститутах залізничної галузі, займають керівні посади на всіх рівнях управління залізничного транспорту.

                                                                  

Випускників факультету за спеціалізацією „Організація перевезень і управління на залізничному транспорті” університет працевлаштовує на посади чергового по станції, чергового по вокзалу, поїзного диспетчера, логіста, менеджера з транспортної логістики тощо.

Спеціалізація 275.03 „Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”

Автоперевезення є досить зручними для клієнтів, оскільки забезпечують порівняно високу швидкість перевезень, дотримання строків доставки, а також доставку «від-дверей-до дверей». При цьому автотранспортні компанії пропонують клієнтам широкий спектр послуг щодо транспортно-експедиційної підтримки автоперевезень з врахуванням сучасних логістичних підходів. В цьому зв’язку фахівці з організації автомобільних перевезень і транспортної логістики наразі користуються суттєвим попитом серед роботодавців, особливо у сегменті малого та середнього бізнесу.

Фахівці з управління на автомобільному транспорті:

 • координують рух автотранспортних засобів у логістичних ланцюгах постачання;
 • здійснюють транспортно-експедиційне обслуговування автомобільних перевезень, в т.ч. і в міжнародному сполученні;
 • розробляють оптимальні маршрути та графіки руху вантажних та пасажирських перевезень, зокрема, транспортних мереж у містах;

                                                                   

 • проектують транспортно-логістичні системи;
 • координують взаємодію різних видів транспорту при організації мультимодальних та міжнародних перевезень;
 • здійснюють маркетингові дослідження ринку транспортних послуг;

                                                                                

 • виконують оперативне управління перевезеннями в транспортних мережах різної складності;
 • працюють в автотранспортних підприємствах, транспортно-експедиційних компаніях та логістичних центрах.

          

Протягом навчання студенти здобувають глибокі теоретичні знання та практичні навички з: теорії формування транспортних систем та безпеки їх функціонування; розробки логістичних ланцюгів постачання; принципів створення та функціонування сучасних транспортно-логістичних систем та транспортно-вантажних комплексів; транспортно-експедиційного забезпечення перевізного процесу; проектування транспортних систем міст; оперативного управління процесами автомобільних перевезень пасажирів та вантажів; організації та управління інтермодальними перевезеннями в міжнародних транспортних коридорах; митного оформлення перевезень; організації руху міського транспорту.

Фахівець з організації перевезень на автомобільному транспорті може працювати:

 • в транспортних організаціях і транспортно-експедиційних компаніях;
 • в транспортно-логістичних центрах, контейнерних терміналах, портах;

                       

 • у транспортних відділах та відділах постачання на підприємствах всіх форм власності;
 • в органах управління автомобільним транспортом;
 • в органах управління міськими перевезеннями;
 • у підрозділах державної автомобільної інспекції України;
 • в страхових компаніях різних форм власності;
 • у підрозділах митної служби України.

Випускників університет працевлаштовує на посади менеджера з транспортної логістики, експедитора, менеджера з митного оформлення вантажів, диспетчера автотранспорту.

Буклет УПП - Залізничні перевезення

Буклет УПП - Автомобільні перевезення

Презентация - УПП