Управління процесами перевезень

Деканат факультета

 • Вернигора Роман Віталійович

  Вернигора Роман Віталійович
  Декан

 • Лисенко Ірина Михайлівна

  Лисенко Ірина Михайлівна
  Диспетчер факультету

 • Дорош Андрій Сергійович

  Дорош Андрій Сергійович
  Заступник декана

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

ЗАСНУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

                                 

    Бельгард М.Л.

декан факультету 1930 р

Довгий час вважалось, що експлуатаційний факультет (майбутній факультет „Управління процесами перевезень”) був заснований тільки у 1936 році. Однак, результати досліджень архівних даних, які були виконані на протязі останніх років, свідчать, що факультет існував із часу заснування ДІІТу, тобто з 1930 року. Першим деканом експлуатаційного факультету став Максиміліан Люціанович Бельгард, який на той час мав значний як практичний досвід роботи на залізниці, так і досвід викладацької роботи в області експлуатації залізниць.

Про авторитет М.Л. Бельгарда як висококваліфікованого спеціаліста-експлуатаційника свідчить той факт, що в 1926-1928 роках він був головою методичного бюро з розробки навчальних планів з предмету „Експлуатація залізниць” при Центральному управлінні з профосвіти Наркомату шляхів сполучень СРСР. В новоствореному інституті – ДІІТі – М.Л. Бельгард не тільки очолив експлуатаційний факультет, але й науково-дослідний інститут ДІІТу. У 1931 році він стає професором і завідувачем кафедри „Перевізна експлуатація”.

Однак, на початку 1932 року відбулась реорганізація ДІІТу: він був поділений на два інститути – інженерно-механічного та будівельного напрямків. При цьому експлуатаційний факультет було ліквідовано, а його студентів перевели на електромеханічні спеціальності.

 

СТАНОВЛЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

В середині 30-х років минулого століття в зв’язку зі зростанням промислового виробництва в СРСР, зокрема у Донецько-Придніпровському регіоні, суттєво збільшились обсяги вантажних перевезень залізничним транспортом. При цьому на залізницях країни виникла гостра потреба в кваліфікованих інженерних кадрах з організації залізничних перевезень. Виходячи з цього, у 1936 році у ДІІТі був удруге створений факультет „Експлуатації залізниць”. Група студентів першого курсу в кількості 30 чоловік була першим набором експлуатаційного факультету, а другого курсу - в кількості 34 чоловік була сформована із студентів на той час ліквідованого „Загальнотехнічного факультету”. Деканом нового факультету було призначено декана „Загальнотехнічного факультету” Антона Григоровича Гальченка, а його заступником - фахівця з експлуатації залізниць Дзюру Антона Максимовича. Вже через півроку Дзюра А.М. призначається деканом і беззмінно очолює факультет до 1971 року.

Гальченко А.Г.

декан факультету 1936-1937 р.р.

Дзюра А.М.

декан факультету 1937-1971 р.р

Вивчення спеціальних дисциплін поставило перед факультетом задачу створення відповідних кафедр, тому вже в 1937 році на факультеті були створені дві випускаючі кафедри: „Рух і вантажна робота” і „Станції та вузли”. Декан факультету А.М.Дзюра очолив кафедру руху і вантажної роботи, а завідувачем кафедри станцій та вузлів був призначений Ющенко Микола Романович – майбутній ректор ДІІТу.

У 1940-1941 навчальному році факультет налічує вже 573 студенти. За п'ять довоєнних років на факультеті були організовані учбові і наукові лабораторії, які формували майбутніх інженерів-експлуатаційників та вчених, в т.ч.:

 • лабораторія руху поїздів;
 • лабораторія сигналізації, централізації блокування і зв'язку;
 • кабінет по проектуванню станцій та вузлів;
 • кабінет вантажної роботи.

В довоєнний період – період становлення першого випуску інженерів-експлуатаційників – кафедрами факультету виконувалися наукові роботи по розрахунку пропускної спроможності

ділянок залізниць, прискоренню обороту вагонів, досліджувалися і упроваджувалися методики по проектуванню і організації роботи станцій і вузлів, вдосконаленню маршрутизації і організації вагонопотоків та інші. До виконання науково-дослідницьких робіт широко залучалися студенти, які набували при цьому глибокі знання і практичні навички.

Перший випуск інженерів-експлуатаційників відбувся в 1940 році.

ФАКУЛЬТЕТ У РОКИ ВІЙНИ

Другий випуск, в кількості 34 чоловік, прямо після Державної екзаменаційної комісії йде на фронт. З наближенням фронту 16-18 серпня 1941 р. чотири курси факультету в кількості 280 чоловік у складі інституту евакуюють в Новосибірськ. Прибувши 1 вересня до Новосибірська, факультет експлуатації разом з іншими факультетами входить до складу Новосибірського інституту військових інженерів транспорту (НІВІТу). У початковий період всі факультети ДІІТу були вечірнім відділенням НІВІТу. У 1942 році ДІІТ був виділений з НІВІТу і одержав учбові площі в приміщенні Новосибірського авіаційного технікуму.

25 жовтня 1943 року Дніпропетровськ був звільнений від німецько-фашистських загарбників і вже 27 жовтня ДІІТовці виїхали для відновлення зруйнованих корпусів і гуртожитків. З вересня 1944 року ДІІТ знову почав заняття в рідних, відновлених учбових корпусах.

ПОВОЄННІ РОКИ

Після закінчення війни на факультет повертаються з фронту студенти та вступають нові. Всі студенти та викладачі беруть активну участь у відновленні зруйнованих і створенні нових лабораторій факультету. За короткий строк були відновлені лабораторії руху поїздів з моделлю напільного устаткування з 5-ти станцій і 4-х перегонів, механізації навантажувально-розвантажувальних робіт, холодотранспорту.

Лабораторія руху поїздів у повоєнні роки

Захист дипломних проектів – 1948 рік

За післявоєнні роки факультет одержує подальший розвиток: переобладнають лабораторії організації руху поїздів, холодотранспорту, автоматики, телемеханіки і зв'язку, в професорсько-викладацький колектив факультету вливаються нові викладачі, серед яких кандидати наук, доценти - випускники експлуатаційних факультетів ДІІТу, МІІТу,ТашІІТу, ХабІІЖТу.

Пропрацювавши 35 років деканом експлуатаційного факультету доцент Дзюра А.М. в 1971 році передає факультет доценту Лігоненку Віктору Сергійовичу, який керував факультетом до 1974 року. З 1974 року по 1977 рік деканом факультету був доцент Орловський Павло Миколайович, а з 1977 по 1982 рік на чолі факультету стає доцент Савенко Анатолій Семенович, що був одночасно і завідувачем кафедри управління експлуатаційною роботою.

Лігоненко В.С.

декан факультету 1971-1974р.р.

Орловський П.М.

декан факультету 1974-1977р.р.

Савенко А.С.

декан факультету 1977-1982р.р.

В середині сімдесятих років виявляється гостра необхідність в підготовці фахівців із залізничної автоматики, телемеханіки і зв'язку. Для їх підготовки на факультеті створюється кафедра „Автоматика, телемеханіка і зв’язок” і вже в 1980 році здійснюється перший випуск фахівців по заочній формі навчання. Одночасно з цим, кафедрою „Економіка транспорту” ведеться підготовка фахівців по спеціальностях „Бухгалтерський облік” і „Економіка транспорту” за безвідривною формою навчання.

З початку 80-х років науково-педагогічний колектив поповнився новими фахівцями із залізничної автоматики. Серед них був і доцент Кізяков Валер'ян Якович, який у 1982 році стає деканом факультету та очолює його до 2006 р.

НОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ

У 1992 року кафедрою „Економіка транспорту” на базі факультету починається підготовка фахівців на денній формі за фахом „Бухгалтерский облік і аудит”, а з 1995 року ще й за фахом „Транспортний менеджмент”. В 1995 році ці спеціальності виділяються в окремий факультет „Економіка та менеджмент на транспорті”.

З 1993 роки факультет по заявці Міністерства оборони України починає підготовку військових фахівців з організації перевезень і управління на залізничному транспорті. З 1995 року здійснюється набір студентів за спеціальністю „Охорона навколишнього середовища та безпека на транспорті”, а з 1996 року починається підготовка фахівців зі спеціальності «Автоматика й автоматизація на залізничному транспорті» за денною формою навчання.

З 2006 р. по 2012 р. деканом факультету є доцент Нестеренко Галина Іванівна.

Кізяков В.Я.

декан факультету 1982-2006р.р.

Нестеренко Г.І.

декан факультету 2006-2012р.р.

В період з 1996 по 2009р. факультет є найбільшим в університеті і налічує більше 1000 студентів. У 2009 році керівництвом університету прийнято рішення про передачу спеціальності „Автоматика та автоматизація на транспорті” на факультет „Технічна кібернетика”.

З 2012 року факультет очолює кандидат технічних наук, доцент кафедри „Станції та вузли” Вернигора Роман Віталійович.

СЬОГОДЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет „Управління процесами перевезень” динамічно розвивається, і є наразі потужним науково-методичним центром України з підготовки кваліфікованих кадрів в галузі організації перевезень і транспортної логістики.

У навчальний процес все ширше впроваджуються сучасні інформаційні технології та комп’ютерна техніка, мультимедійні засоби для демонстрації слайдів та навчальних фільмів. Для підготовки фахівців з організації перевезень широко використовуються комп’ютерні тренажери-симулятори. Складання екзаменів та заліків студентами факультету здійснюється з використанням сучасної комп’ютерної системи перевірки знань „Прометей”.

Заняття на комп’ютерному тренажері чергового по станції

Заняття в комп’ютерному класі

Заняття в лабораторії руху поїздів

Заняття на військовій кафедрі

У 2014 році відкрито нову спеціальність «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

З 2010 року викладачі факультету приймають активну участь у підготовці магістрів за спеціальністю „Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті” у рамках міжнародної програми TEMPUS, що підтримується Комісією Євросоюзу по транспорту. В рамках цього проекту декілька викладачів факультету пройшли стажування в країнах Євросоюзу. У 2011 році відбувся перший випуск магістрів за цією спеціальністю; випускники отримали дипломи європейського зразка.

У 2012 році факультет активно включився до програми підготовки магістрів у рамках ще одного міжнародного проекту за спеціальністю «Інтелектуальні транспортні системи», а в 2013 відбувся набір магістрів за цією спеціальністю. З 2015 року розпочалась підготовка магістрів за європейською програмою «Експлуатація високошвидкісного транспорту»

Впродовж останніх років факультет активно долучається до програм міжнародного обміну студентами, в яких приймає участь університет. У 2013 році навчання на факультеті пройшли  студенти з КНР.

На стажуванні у Сілезьському політехнічному університеті

(м. Катовіце, Польща)

Заняття зі студентами з КНР

Науково-педагогічними працівниками факультету виконується великий обсяг науково-дослідних робіт, спрямованих на комплексне та системне удосконалення технічних засобів та технологічних процесів підприємств транспорту, підвищення безпеки руху та охорони праці, моделювання транспортних об’єктів. На факультеті функціонує Гіркововипробувальна ГНДЛ та 2 науково-дослідних групи при кафедрах УЕР та БЖД. Науковці факультету тісно співпрацюють з залізницями, великими промисловими підприємствами та портами України, а також приймають участь у міжнародних науково-дослідних проектах. До виконання багатьох НДР залучаються студенти факультету, що виявили схильність до наукової роботи.

Співробітники Гіркововипробувальної ГНДЛ на польових дослідженнях під’їзної колії
ВАТ «Дніпропетровський Втормет»

Співробітники Гіркововипробувальної ГНДЛ на польових дослідженнях вагонного уповільнювача на станції Ясинувата

Викладачі факультету постійно приймають участь у багатьох наукових конференціях як в Україні, так і поза її межами (Польща, Росія, Білорусь). Щорічно на факультеті проходять 3 наукові конференції: „Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту” (секція „Транспортні системи та технології”), „Інтеграція України в міжнародну транспортну систему”, «Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств» В конференціях активну участь приймають студенти факультету. Для залучення студентів до науково-дослідної роботи на факультеті функціонує студентський науковий гурток, в рамках якого проводяться щорічні студентські наукові конференції, олімпіади, конкурси студентських робіт, видаються доповіді та наукові статті за участю студентів.

Учасники 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України у міжнародну транспортну систему» (травень 2010 р.)

Учасники 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств» (лютий 2013 р.)

В умовах реформування транспортної системи України та її інтеграції до міжнародних транспортних систем факультет «Управління процесами перевезень» ДНУЗТ активно працює над удосконаленням навчального процесу, широко впроваджуються нові технології навчання, розширюється тематика науково-дослідної роботи.

ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ

В університеті для студентів створені всі умови не тільки для успішного освоєння обраної спеціальності, але й для всебічного творчого та культурного розвитку студентської молоді, підтримки серед студентів культу здорового та активного способу життя. В цьому зв’язку значна увага на факультеті «Управління процесами перевезень» приділяється виховній роботі зі студентами та організації їх дозвілля. При цьому гармонійне поєднання сучасних технологій та перевірених часом традицій в організації навчального процесу і виховної роботи дозволяють сформувати фахівця з широким інженерним та культурним світоглядом, який здатний швидко адаптуватись до вимог сучасної економіки та успішно вирішувати поставлені завдання в різних галузях людської діяльності.

Спортивне життя факультету

На факультеті значна увага приділяється популяризації здорового способу життя та всебічному фізичному розвитку студентської молоді. З цією метою студенти факультету активно залучаються до занять різними видами спорту у спортивних секціях університету. Спортивна команда факультету щорічно займає призові місця у спартакіаді університету. Так, у 2012-2013 н.р. спортивна команда факультету посіла І місце в університетській спартакіаді. Серед студентів факультету – переможці обласних та національних спортивних змагань, кандидати в майстри та майстри спорту.

Спортивний актив факультету УПП

Фінал між факультетських змагань з футболу  

Кубок ректора з міні-футболу

     Змагання серед факультетів з плавання

                           Команда факультету УПП з баскетболу

Команда факультету УПП з мініфутболу

Художня самодіяльність

Одним з напрямків виховної роботи на факультеті є розвиток творчих здібностей студентів. Значна кількість студентів факультету займається хореографією, вокалом, музикою, театральним мистецтвом в творчих гуртках університету. На протязі багатьох років творчий колектив факультету є переможцем та призером в конкурсах художньої самодіяльності „Студентська весна” та “Шанс”.

Творчий колектив факультету УПП

Виступ команди факультету УПП на «Студентській весні»

Студентський ярмарок – 2014 (І місце)

Конкурс «Містер та Міс ДІІТу»

Організація екскурсій та культурних заходів

У рамках заходів, спрямованих на всебічний розвиток студентів та формування у них широкого культурного світогляду, на факультеті УПП постійно організовуються різноманітні екскурсії до театрів, музеїв міста та інших цікавих місць Дніпропетровська та України. Безпосередню участь в організації таких заходів приймають куратори академічних груп.

Екскурсія до Театру ім. Т.Г. Шевченка

                Екскурсія до пейнтбол-клубу

Виїзд на природу

Екскурсія на металургійний завод «Інтерпайп-Сталь»

Студенти факультету УПП вітають
однокурсниць зі святом 8 Березня

Виступ студентів факультету УПП, присвячений 70-й річниці визволення Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників

                                          Похід до боулінгу

Екскурсія на Дитячу залізницю у Запоріжжі

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет «Управління процесами перевезень» – 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, к. 445 (4-й поверх «старого корпусу»),
тел. +38 (056) – 373-15-12.

Декан факультету – Роман Віталійович Вернигора, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Транспортні вузли», e-mail: [email protected]

Заступник декана – Андрій Сергійович Дорош, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Транспортні вузли», e-mail: [email protected]

Диспетчер факультету – Ірина Михайлівна Лисенко, e-mail: [email protected]