Управління енергетичними процесами

Вибіркові дисципліни для спеціалізації 141  Електротехнічні системи електроспоживання