Основні етапи розвитку кафедри:

10.10.1931р. (наказ № 193) - засновування кафедри під назвою "Теплотехніка та термодинаміка" у складі механічного факультету. Першим завідувачем кафедри був доцент В.П.Молчанов.

1931 - 1941рр. - створення та обладнання лабораторної бази;

1941р. - евакуація. Факультети механічний та електрифікації залізниць увійшли до складу Томського електромеханічного інституту інженерів залізничного транспорту.

30.03.1942р. (наказ № 2) - ДІІТ відновлюється як самостійний інститут. Згідно з штатним розкладом з 1.09.1942 р. до складу кафедри "Теплотехніки" входили доцент В.І.Орлов - завідувач кафедри та ст. викладач Е.І.Аксельрод.

1944 - 1950рр. - реевакуація інституту, відродження лабораторної бази, виконання наукових робіт по відновленню та вдосконаленню енергетичної бази залізниць та заводів МШС.

1950 - 1960рр. - продовжується розвиток кафедри. Завідувачем кафедри стає Ф.П.Казакевич. Колектив поповнюється доцентами Г.І. Анофрієвим, та А.М.Крапівіним, які перейшли з МЕМІТу, ст. викладачем В.П.Мурашем, асистентом Ю.І.Розенгардом (у майбутньому доктор наук, професор, завідувач кафедри "Промислова теплоенергетика" Національної металургійної академії України). Удосконалюється дослідницька база кафедри, виконуються дослідження, які знаходять відгук у фундаментальній науковій літературі.

1960 -1975рр. - завідувачем кафедри стає Г.І. Анофрієв. Кафедра починає підготовку спеціалістів за фахом "Промислова теплоенергетика" по вечірній та заочній формах навчання. Розгортаються роботи по дослідженню та вдосконаленню теплових балансів підприємств залізничного транспорту, з магнітної обробки води для котельних агрегатів промислових підприємств, вивченню робочих процесів у елементах ядерних енергетичних установок. Значно розширюються площі під експериментальну базу кафедри. На основі досліджень, виконаних на кафедрі, захищають кандидатські дисертації Є.В.Христян та В.С.Михайлов.

Доцент Григорій Іванович Анофрієв

 

В 1969 р. відкрилася лабораторія при кафедрі «Теплотехніка».

1975 - 1987рр. - кафедрою завідував М.О.Іванов.

1987 - 1992рр. - кафедру очолював доцент В.С.Михайлов.

1980 рік. Зліва направо: доценти Михайлов В.С. , Анофрієв Г.І., зав. кафедрою Іванов М.О., ст. викладач Цап В.С., доцент Христян Є.В.

 

За цей період значного розвитку набуває науково-дослідницька робота кафедри. Формуються три основних напрямки науково-технічної діяльності колективу ("Гідродинаміка колекторних систем", "Інтенсифікація теплообміну у теплонапружених елементах енерготехнологічного обладнання", "Централізація систем теплопостачання підприємств залізничного транспорту"). Зростає кількісний склад науково-дослідного колектива. Захищають кандидатські дисертації В.Ф.Івін (нині доцент кафедри), О.О. Воловік (нині доцент кафедри "Вища математика"), Г.І. Покандюк (нині доцент кафедри "Інформаційні та комп'ютерні технології"). Підготував, але не встиг захистити докторську дисертацію О.М.Крапівін. Колективом кафедри розробляються технічні пропозиції, які впроваджуються у проекти централізації теплопостачання залізничних вузлів "Львів", "Одеса-головна" та станцій Дніпропетровськ, П'ятихатки, Бессарабська, Сімферополь, Павлоград, Новомосковськ, Мелітополь. У 1982р. виходить з друку монографія В.С.Михайлова у співавторстві з П. І. Бистровим "Гідродинаміка колекторних теплообмінних апаратів". За виконання ряду важливих технічних розробок з інтенсифікації теплообміну доцент кафедри Є.В.Христян у 1985р. стає лауреатом премії Ради Міністрів СРСР. У цей період кафедра співробітничала з багатьма ведучими науковими та науково-виробничими організаціями та підприємствами, такими як Інститут загальної фізики АН СРСР, КБ "Південне", НПО "Енергія", Інститут атомної енергії ім. І.В. Курчатова, НПО "Алмаз", Інститут технічної теплофізики та Інститут проблем матеріалознавства АН України, Центральний інститут матеріалознавства, Подольський технологічний інститут, Дніпропетровський вагоноремонтний завод та деякі інші.

1992 - 1997рр. - на посаду завідувача заступає доцент Є.В.Христян. У цей період отримана ліцензія на підготовку фахівців зі спеціальності "Промислова теплоенергетика та енергозбереження" за третім рівнем акредитації по денній формі навчання. Іде формування навчальних планів, відновлюються лабораторні установки на базі нової котельні університету.

Продовжується дослідження кондиціонера випарного типу для залізничного транспорту та машини геодезичного забезпечення. Колектив кафедри поповнюється доктором техн. наук, професором І.Г.Писарєвим, канд. техн. наук, доцентом О.П. Арєстовим, асистентом В.О.Незальзовим.

1997 - 2010 рр. кафедру очолює доктор техн. наук, професор В.В.Кравець. У 1998р. відбувається акредитація спеціальності, яка надає право кафедрі готувати фахівців (бакалаврів і спеціалістів) з теплоенергетики за третім рівнем акредитації.

У 2000 році при кафедрі починає діяти аспірантура зі спеціальності "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика".

У 2001 р. кафедрою отримана ліцензія щодо підготовки магістрів із спеціальності "Теплоенергетика". Акредитація спеціальності у 2003р. підтвердила це право кафедри готувати фахівців за четвертим рівнем акредитації.

За період з 1999р. на кафедри починають працювати доктор техн. наук, професор В.П.Коваль, канд. техн. наук, доценти В.О. Іщенко, О.В. Жевжик, Ф.Д. Гавриш, В. І. Бондаренко, В.Л. Борщ, асистент В.М. Горячкін (нині доцент кафедри), учбовий майстер І. І. Кудашко, інженер першої категорії Підгорний С.О., асистенти Шаптала М.В. та Титаренко І.В. Іде процес оновлення складу кафедри.

Крім того, за цей період суттєво зросла матеріальна база, а також було збільшене інформаційне забезпечення кафедри.

У січні 2010 р. виконуючим обов’язки кафедри призначається кандидат техн. наук, доцент В.О. Іщенко, а з вересня цього ж року кафедру очолює доктор технічних наук, професор В.О.Габриінець.

Відповідно до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 та постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 "Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року" на кафедрі в 2011-2012рр. була виконана наукова робота «Підвищення ефективності систем енергопостачання об’єктів залізничного транспорту» № держреєстрації 01005U000491 , в 2012-2014рр. виконана друга робота «Зниження енергоспоживання на залізничному транспорті за рахунок впровадження альтернативного палива та розробки комбінованої системи енергозабезпечення та життєзабезпечення пасажирського вагону при застосуванні теплового насосу реверсного типу», № держреєстрації 0113U000690.

В 2016 році на кафедрі у зв’язку з реорганізацією освіти в Україні для спеціальності 144 «Теплоенергетика» були відкрити спеціалізації «Бакалавр з теплоенергетики», «Бакалавр з енергетичного менеджменту», «Магістр з теплоенергетики», «Магістр з енергетичного менеджменту», «Доктор філософії з теплоенергетики».

Кафедра активно залучає студентів до науково-дослідної роботи. Щорічно у ДІІТі проводиться міжнародна студентська науково-технічна конференція «Науково-технічний прогрес на залізничному транспорті», де студенти кафедри беруть активну участь зі стендовими доповідями (підсекція «Теплотехніка»). Апробація результатів науково-дослідницької роботи студентів не обмежується стінами університету: вони беруть активну участь у регіональних і всеукраїнських конференціях і конкурсах наукових робіт.