Навчальні дисципліни кафедри

 • Дисципліна
  Групи
  Викладачі
 • Гідрогазодинаміка
  229
  Іщенко В.О.
 • Технічна термодинаміка
  229
  Горячкін В.М.
 • Тепломасообмін
  229,239
  Жевжик О.В.
 • Теоретичні основи конструювання теплообмінних апаратів
  229
  Жевжик О.В.
 • Опалення, вентиляція та кондиціювання
  219
  Горячкін В.М.
 • Економіка, організація та планування виробництва
  249
  Іщенко В.О.
 • Теплотехнічні процеси та трансформатори теплоти
  239
  Титаренко І.В.
 • Основи обчислюванної теплофізики
  229
  Горячкін В.М
 • Теплоенергетичне господарство
  259
  Титаренко І.В.
 • Автоматика теплових процесів
  239
  Габрінець В.О.
 • Теплотехнічні вимірювання та метрологія
  249
  Титаренко І.В.
 • Машинне конструювання
  229
  Іщенко В.О.
 • Котельні установки, паливо та горіння
  239, 239-Т
  Перцевий В.О.
 • Джерела теплопостачання промислових підприємств (теплові та атомні ЕС)
  249
  Горячкін В.М.
 • Система виробництва та розподілу енергоносіїв (теплові мережі)
  239
  Титаренко І.В.
 • Нагнітачі та теплові двігуни
  249
  Габрінець В.О.
 • Автоматизироване проектування в теплотехніці
  229
  Іщенко В.О.
 • Автоматизація розрахунків на ПЕОМ
  249
  Перцевий В.О.
 • Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ
  239
  Горячкін В.М.
 • Теоретичні основи теплотехніки
  259-М
  Перцевий В.О.
 • Методологія та організація наукових досліджень
  259-М
  Жевжик О.В.
 • Вимірювальна апаратура теплових експеріментів
  259, М
  Титаренко І.В.
 • Планування теплотехнічного експерименту середовища
  259, М
  Іщенко В.О.
 • Нетрадиційна теплоенергетика
  259, М
  Габрінець В.О.
 • Енерго- та ресурсозбереження
  259, М
  Жевжик О.В.
 • Теплообмін у багатофазних середовищах
  259-М
  Перцевий В.О.
 • Вторинні енергоресурси
  259
  Жевжик О.В.
 • Високотемпературні процеси та установки
  259-М
  Горячкін В.М.
 • Обчислювальна гідромеханіка та теплообмін
  259-М
  Габрінець В.О.
 • Вимірювальні системи та сертифікація теплотехнічного обладнання
  259-М
  Титаренко І.В.
 • Енергоаудит на енергетичних підприємствах
  259-М
  Титаренко І.В.
 • Прикладна гідрогазодинаміка реальних середовищ
  259-М
  Іщенко В.О.
 • Теплові насоси
  259-М
  Габрінець В.О.
 • Теплові насоси
  259-М
  Габрінець В.О.
 • Спеціальні глави теплоенергетики
  259-М
  Габрінець В.О.
 • Теплові процеси в енергетичних системах
  259-М
  Титаренко І.В.
 • Вентиляція та кондиціювання у закритих приміщеннях
  259-М
  Горячкін В.М.