• Теплоенергетика сьогодні є одною з найбільш поширених галузей в Україні і світі, яка забезпечує не тільки виробництво електроенергії та побутової теплоти, але й цілу низку важливих технологічних процесів у найрізноманітніших галузях промисловості, транспорту, будівництві, сільському господарстві. 

 • Кафедра «Теплотехніка» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту готує кваліфіковані кадри з вищою освітою (бакалавр, магістр) зі спеціальності [144] «Теплоенергетика» по спеціалізаціях “Теплоенергетика” і “Енергетичний менеджмент та енергоефективність у промисловій та комунальній сфері”.

  Узагальнений об’єкт професійної діяльності спеціаліста даного напрямку – теплотехнічні процеси, енергетичні теплотехнічні установки та устаткування.

  Спеціаліст і магістр за фахом «Теплоенергетика» у відповідності з фундаментальною і спеціальною підготовкою може виконувати такі види професійної діяльності:

  • організаційно-управлінську;
  • проектно-конструкторську;
  • дослідницьку;
  • експлуатаційну;
  • монтажно - налагоджувальну.