Інтелектуальні системи електропостачання

Історія кафедри

Кафедра "Інтелектуальні системи електропостачання" була створена в складі електротехнічного факультету в 1930 році, з першого року існування ДІІТу.

Перший випуск 15 спеціалістів з енергопостачання залізниць відбувся у грудні 1932 р. з числа студентів 4-го курсу, переданих ДІІТу в 1931 р. з металургійного інституту.

Для читання лекцій на старших курсах електротехнічного факультету у 30-х роках запрошувались провідні спеціалісти країни: професори Трахтенберг М.Н., Баумгартен М.З., Староскольський М.А та інші.

Першим завідувачем кафедри електропостачання залізниць був професор Староскольський М.А., після нього – кандидат технічних наук, доцент Купрін С.М. З 1937 року кафедрою завідував доцент Ришковський І.Я., була організована підготовка інженерів за спеціальністю «Електросилове господарство».

Під час Великої Вітчизняної війни в зв’язку з евакуацією ДІІТу до Сибіру працівники кафедри продовжили навчальну та наукову роботу у Томському електромеханічному інституті залізничного транспорту. Після війни ДІІТ відновив роботу в рідному місті 20 жовтня 1944 року.

Багато випускників, що захистили дипломні проекти з енергопостачання ще в довоєнні роки, стали видатними діячами та зайняли відповідальні посади: Ковтун М.В – начальник Головного Управління електрифікації МШС, Дащенко І.Т – директор Закарпатської енергосистеми, Пономаренко М.І – головний інженер Дніпропетровського району електричних мереж Дніпроенерго, Булава П.М – начальник відділу Головного Управління електрифікації МШС, Мірошниченко Р.І – доктор технічних наук, зав. лабораторією ЦНДІ МШС та багато інших.

В 50-і роки на кафедрі, очолюваній к.т.н, доцентом Ришковським І.Я, працювали кандидати технічних наук, доценти Ломазов Д.Б., Беліченко Г.М., Нечаєв М.О., Кучма К.Г., Подольський Л.Р. та інші.

Серед випускників 1948-1955 років: Земляной М.М., Слуцький З.М., Бабенко І.Д., Таслицький Я.М. – керівники та провідні спеціалісти з електрифікації залізниць. Навчальна робота кафедри у цей час тісно пов'язана з науковою, основними напрямками якої були: протикорозійний захист підземних металевих споруд, регулювання напруги залізничних електростанцій, дослідження режимів роботи системи тягового електропостачання. Співробітники кафедри Ришковський І.Я., Кучма К.Г., Прохорський О.О. видали за десятиріччя 5 підручників. Підручник Прохорського О.О «Тягові та трансформаторні підстанції» витримав 4 видання, за одне з яких автор був нагороджений срібною медаллю ВДНГ.

В 60-ті роки кафедрою керував доцент Нечаєв М.О., а з 1973 року к.т.н., доцент Почаєвець Е.С., випускник аспірантури МІІТу. В середині 70-х років кандидатські дисертації захистили співробітники кафедри Дьяков В.О.,Манусов Ю.Б., Івлєв Ю.К., Хмельницький Є.Д. Значний розвиток отримує наукова робота, пов'язана з оптимізацією режимів роботи системи тягового електропостачання. На основі цих досліджень в середині 80-х років захистили кандидатські дисертації молоді співробітники, випускники ДІІТу Лєбєдєв В.М. та Савіч Я.Ю.

З 1982 по 1985 рік кафедру очолював доцент Прохорський О.О., а з 1985 по 1995р. – доцент Івлєв Ю.К. В той час на кафедрі працювали професор Колєсов С.М., доценти Манусов Ю.Б., Бобров О.Г., Дьяков В.О., Сидоренко Є.І., старші викладачі: Качан Ю.О., Манін В.П., Шевченко В.М. В складі кафедри функціонував науково-дослідний сектор, в якому плідно працювали старші наукові співробітники Тарасов В.І., Ростовський, Іванов В.І. З 1995 по 2006 р. кафедрою завідував д.т.н., професор Доманський В.Т. За період з 1996 по 2006 роки на кафедрі підготовлені та захищені 4 кандидатські дисертації (Корнієнко В.В., Кузнєцов В.Г., Землянов В.Б., Цейтлін С.Ю.). В цей час кафедра співпрацює з Науково-дослідним інститутом електрофізичної апаратури (НИИЭФА, Санкт-Петербург), об’єднанням Промавтоматика (Житомир), залізницями України, а також має міжнародні стосунки зі спеціалістами Сербії, Польщі, Німеччини, Росії, Ірану. Були надруковані підручники: «Релейний захист», автор Фігурнов Є.П., «Електротехнічні та конструкційні матеріали», автор Колєсов С.М.. В липні 2006 року кафедру очолив к.т.н. Сиченко В.Г. Кафедра продовжує підготовку інженерів-електриків за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання » по денній та безвідривній формах навчання.

З 2006 р. по теперішній час на кафедрі захистили кандидатські дисертації Босий Д.О., Матусевич О.О., Полях О.М., Кирилюк Т.І., Калашников К.О. В 2011 і 2012 роках захистили дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук зав. кафедрою Сиченко В.Г. та доц. Кузнєцов В.Г.

Всього за роки існування кафедра підготувала понад 4500 спеціалістів у галузі проектування, монтажу та експлуатації систем електропостачання транспорту. Серед них керівники високого рангу: перший заступник міністра транспорту та зв'язку, к.т.н. Корнієнко В.В., начальники Головного управління електрифікації та електропостачання Укрзалізниці (ЦЕ) Анохов І.В., Малишко І.В., Данильченко В.І., перший заступник ЦЕ Карпенко С.Я., заступник ЦТех Ларюшкін В.Л., заступник ЦРБ Скобленко В.М., головний інженер Придніпровської залізниці Завгородній О.В., начальник служби РЗіА Дніпрообленерго Сапронков В.А., заст. начальника служби РЗіА Дніпроенерго Дорофей М.М., начальник енергогосподарства Дніпроміскелектротранспорт Загайко О.А., декан факультету "Економіка та менеджмент на транспорті" Романко В.І., начальники служб і дистанцій електропостачання та провідні фахівці залізниць.

Науково-дослідна програма тісно пов'язана з виконанням Державної програми електрифікації залізниць. На кафедрі була розроблена програма енергозбереження на залізничному транспорті на 1996-2010 роки. Уже сьогодні Укрзалізниця на базі розробок кафедри на 4 % знизила затрати електроенергії для перевізного процесу.

Були надруковані навчальні посібники «Надійність і діагностика пристроїв тягового електропостачання» авторів В.Г. Кузнецова, О.В. Єфімова, О.Г. Галкіна, Матусевича О.О., «Електричні системи та мережі нетягових споживачів залізничного транспорту» авторів Бондаря І.Л., Бондаря О.І., Сиченка В.Г. та «Алгоритмізація завдань і САПР систем електропостачання» авторів А.А. Меняйленка, Ляшука В.М. В 2012 році отримано гриф МОНу на навчальний посібник «Електропостачання промислових підприємств залізничного транспорту»(автори: Бондар І.Л., Бондар О.І., Остапчук О.В., Сиченко В.Г.). Розгорнута робота по підготовці навчально-методичної літератури по дисциплінам кафедри.

Наявність на кафедрі галузевої науково-дослідної лабораторії сприяє активній науковій діяльності викладачів, наукових співробітників та інженерів. ГНДЛ «Електропостачання та енергозбереження» є провідною в Укрзалізниці з питань впровадження новітніх технологій на електрифікованих ділянках, реалізації на залізницях України швидкісного руху. До роботи в цій лабораторії залучаються також аспіранти та студенти.

Перед колективом кафедри стоять великі завдання у справі вдосконалення навчального процесу, впровадження наукових досягнень з метою розвитку технічного прогресу на залізничному транспорті, і кафедра впевнена, що ці завдання будуть виконані.

Кращі випускники кафедри

                                    

Співробітники кафедри "Інтелектуальні системи електропостачання" 2013 рік.

                                 

Кафедра "Інтелектуальні системи електропостачання" одна з найстаріших кафедр університету. У 2015 році співробітники кафедри святкували 85-ту річницю свого існування.