Інтелектуальні системи електропостачання

Кафедра готує фахівців за спеціальностями «Електротехнічні системи електроспоживання»; «Енергетичний менеджмент»; «Управління виробництвом та розподілом електроенергії». Основні наукові напрямки кафедри: електромагнітна сумісність на транспорті; впровадження енергозберігаючих технологій; автоматизація управління системами тягового електропостачання

Випускники спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» є фахівцями широкого профілю для роботи на підприємствах залізничного транспорту, у будь-яких галузях промисловості, будівництва, сервісу, у науково-дослідних і проектних організаціях у галузі електропостачання. Сфера професійної діяльності випускника:

  1. Виробництво, експлуатація, технічне обслуговування і ремонт пристроїв автоматики, телемеханіки, пристроїв електропостачання магістральних залізниць; методи й засоби підвищення надійності та довговічності системи електропостачання.
  2. Розробка проектної та нормативно-технічної документації.
  3. Виготовлення, випробування нових зразків приладів системи електропостачання.
  4. Електропостачання різних видів електричного транспорту та засоби забезпечення оптимального функціонування транспортних систем.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр. Основні навчальні дисципліни: Технологія виробництва електроенергії, Електротехнічні системи, Мікропроцесорна техніка, Електричні апарати, Електричні системи та мережі, Контактна мережа, Електротехнічні та конструкційні матеріали, Безпека руху на залізниці, Електричні станції та підстанції, Автоматизація систем електропостачання, Техніка та електрофізика високих напруг, Релейний захист, Електропостачання залізниць, Перетворювальна техніка в пристроях електропостачання, Спорудження та монтаж пристроїв електропостачання, Електромагнітна сумісність залізниць, Технічне обслуговування пристроїв електропостачання, Енергозбереження на залізниці. Можливості працевлаштування: Випускники направляються в дистанції електропостачання залізниць, енергетичні компанії, в проектні та монтажні підприємства.

 

Більше відео на YouTube каналі