Управління енергетичними процесами

Декан факультету
Афанасов Андрій Михайлович

Заповніть форму

Надіслати

Звернення декана

Енергетика займає одно з головних міст серед засобів забезпечення життєдіяльності людини і є визначальним фактором комфортності умов його існування. Енергетика – основа розвитку будь-якого господарства. Вона забезпечує технологічні процеси в промисловості, перевезення пасажирів та вантажів на транспорті, дає тепло та світло людям. Успішне оволодіння раціональними та безпечними методами користування енергією  є запорукою технічного прогресу і еволюції людства в цілому.

 Управління процесами виробництва та перетворення енергії і є предметом енергетики як науки. Залізничний транспорт є як однією з найбільш енергоємних, так й наукоємних галузей господарства одночасно.  Інженер-електрик, електромеханік або теплотехнік – це представник складної, але дуже цікавої та престижної професії, завжди затребуваної в будь-якої галузі господарства, як в Україні, так й за кордоном. Енергетик – це фахівець високого рівня знань, навичок та відповідальності.

 Більш 85 років наш факультет готує фахівців в галузі електроенергетики  для підприємств магістрального  та промислового залізничного транспорту, міського електротранспорту та метрополітену. Левова доля пасажирських та вантажних залізничних перевезень в Україні та Європі виконується саме електричним транспортом, всі рекорди швидкості на залізничній колії належать саме електропоїздам. Час не стоїть на місці, сьогодення вимагає розширення переліку професій, що відносяться до енергетики, тому зараз на факультеті ведеться підготовка фахівців вже за дев’ятьма спеціалізаціями,  найбільш затребуваними на сучасному ринку праці, і не тільки на залізниці.