Комп'ютерних технологій і систем

Вибіркові дисципліни для спеціалізації 121 Інженерія програмного забепечення 

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс)

 
1 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл загальної підготовки

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

4

залік

Прикладна математика

Методи математичного програмування

 

2

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Дискретні структури

4

екзамен

Прикладна математика

Алгоритми обчислювальних процесів

КІТ

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)

 
2 курс

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)

 
3 курс

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс)

 
4 курс

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, ос "магістр")

 
1 курс, ос "магістр"

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс, ос "магістр")

 
2 курс, ос "магістр"

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, доктор філософії, 122 Комп'ютерні науки)

 
1 курс, доктор філософії