Комп'ютерних технологій і систем

Вибіркові дисципліни для спеціалізації 121 Інженерія програмного забепечення 

Курс 2

 
3 семестр

Дисципліна 1

Дисципліна 2

Дисципліна 3

Дисципліна 4

Кредити

Безпека програм та даних

Алгоритми обчислювальних процесів

 

 

4

Економіка програмного забезпечення

Основи Web-дизайну

 

 

4

Машинна графіка та комп’ютерні технології

Основи автоматизованого технічного проектування

 

 

3

Прикладна механіка та основи конструювання

Деталі машин

 

 

3

Історія та культура України

Історія української та світової культури

Історія держави і права України

Організація державного управління в країнах Євросоюзу

5

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Скінченно-вимірні лінійні простори та аналітична геометрія

 

 

4

Форма для реєстрації на 2 курс (3 семестр)

 
4 семестр

Дисципліна 1

Дисципліна 2

Дисципліна 3

Дисципліна 4

Кредити

Емпіричні методи програмної інженерії

Передача і кодування інформації

 

 

4

Українська мова за професійним спрямуванням

Культура оформлення документів

Основи термінознавства

Риторика і мистецтво комунікації

3

Дискретні структури

Застосування теорії чисел у криптографії

 

 

4

Форма для реєстрації на 2 курс (4 семестр)

Курс 3

 
5 семестр
 
6 семестр

Курс 4

 
7 семестр
 
8 семестр