Комп'ютерних технологій і систем

Вибіркові дисципліни - 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології