Прикладна математика

Кафедра «Прикладна математика» входить до складу факультету «Технічна кібернетика» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна і здійснює математичну підготовку студентів, які вчаться на цьому факультеті.

Кафедра створена 29 грудня 1965 року на факультеті обчислювальної техніки, що згодом був перейменований в факультет технічної кібернетики. Майже 25 років (з 01.09.73 по 01.09.97 р.) кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор Єгоров О.І. – всесвітньо відомий спеціаліст з оптимального управління. З 2006 року  кафедрою завідує  доктор фізико–математичних наук,  професор Пічугов С.О.  -  знаний фахівець у галузі теорії функцій та функціонального аналізу.

Професорсько-викладацький склад кафедри це 2 професори, 5 доцентів, 1 старший викладач.