Комп'ютерні інформаційні технології

 • Шинкаренко Віктор Іванович
  Шинкаренко Віктор Іванович

  Завідувач кафедрою, професор

  Якість програмного забезпечення. Математико-алгоритмічний конструктивізм. Системи штучного інтелекту. Формальні та природні мові.

 • Скалозуб Владислав Васильович
  Скалозуб Владислав Васильович

  професор

  Сучасні методи управління тягою поїздів, інтелектуальні транспортні системи залізничного транспорту, багатокритеріальна оптимізація і управління в умовах неоднорідної невизначеності даних, автоматизовані інтелектуальні технології і системи транспорту, автоматизоване управління парками складних технічних систем, моделі і методи управління неоднорідними потоками в мережах, інтелектуальні системи.

 • Андрющенко Вадим Олександрович
  Андрющенко Вадим Олександрович

  Доцент

  Технологія розробки програмного забезпечення. Математичне моделювання, нечітка логіка.

 • Горбова Олександра Вікторівна
  Горбова Олександра Вікторівна

  Доцент

  Моделювання роботи транспортних об'єктів та систем, комп'ютерна графіка, моделювання роботи систем за допомогою UML,

 • Іванов Олександр Петрович
  Іванов Олександр Петрович

  Доцент

  Декларативне програмування.Математичне моделювання, нечітка логіка.

 • Івченко Юрій Миколаойович
  Івченко Юрій Миколаойович

  Доцент

  Математичне моделювання електромеханічних систем (локомотиви, рухомий склад). Комп'ютерні мережі.

 • Нечай Віктор Якович
  Нечай Віктор Якович

  Доцент

  Системне програмування, операційні системи, системи реального часу.

 • Швець Олег Михайлович
  Швець Олег Михайлович

  Доцент

  Data Science, бази даних, Big Data, паралельні та розподілені обчислення, компонентні технологіі розробки програмних засобів, розробка Web-додатків.

 • Косолап Алла Іванівна
  Косолап Алла Іванівна

  Cтарший викладач

  -

 • Литвиненко Костянтин Вікторович
  Литвиненко Костянтин Вікторович

  Cтарший викладач

  Моделювання та оптимізація складних систем, теорія ризику

 • Панік Леонід Олександрович
  Панік Леонід Олександрович

  Cтарший викладач

  Теория алгоритмов, структуры данных, математическое моделирование, потоковые задачи на графах, теория вичислительных систем, математическая статистика, С++

 • Самойлов Сергій Петрович
  Самойлов Сергій Петрович

  Cтарший викладач

  Проектування і розробка систем штучного інтелекту, експертних систем,автоматизованих систем оцінки забруднення навколишньго середовища, інтелектуальних систем оцінки наслідків аварій на залізничному транспорті. Математичне та імітаційне моделювання різноманітних систем, використанння методів теорії управління і прийняття рішень при управлінні складними системами. Використання технологій інтелектуального аналізу даних в різноманітних додадках. Математичне моделювання взаємодії залізничних рейок і колісних пар.

 • Шаповал Ірина Вікторівна
  Шаповал Ірина Вікторівна

  Cтарший викладач

  моделювання різноманітних процесів за допомогою клітинних автоматів, архітектура та проектування програмного забезпечення, психологічні аспекти взаємодії людини та комп"ютера

 • Клименко Іван Вікторович
  Клименко Іван Вікторович

  Асистент

  аналіз часових рядів, data mining, прогнозування, нелінійна динаміка, математичне моделювання

 • Куроп'ятник Олена Сергіївна
  Куроп'ятник Олена Сергіївна

  Асистент

  Математико-алгоритмічний конструктивізм. Обробка текстів на природних та штучних мовах. Розробка програмного забезпечення