Комп'ютерні інформаційні технології

Навчальні дисципліни кафедри

 • Дисципліна
  Групи
  Викладачі
 • Алгоритми та структури даних
  921
  Ільман В.М.
 • Основи програмування
  911
  Андрющенко В.О.
 • Архітектура комп'ютерів
  911
  Шаповал І.В.
 • Бази даних
  931
  Швець О.М.
 • Бази даних
  941
  Швець О.М.
 • ІНТЕРНЕТ (програмування)
  941
  Андрющенко В.О.
 • Економіка програмного забезпечення
  941
  Івченко Ю.М.
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення
  921
  Литвиненко К.В.
 • Групова динаміка і комунікації
  931
  Шаповал І.В.
 • Архітекура та проектування програмних засобів
  921
  Шаповал І.В.
 • Безпека програм та даних
  941
  Нечай В.Я.
 • Конструювання програмного забезпечення
  931
  Іванов О.П.
 • Людино-машинна взіємодія
  931
  Шаповал І.В.
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення
  931
  Андрющенко В.О.
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
  921
  Андрющенко В.О.
 • Операційні системи
  931
  Андрющенко В.О.
 • Організація комп'ютерних мереж
  941
  Івченко Ю.М.
 • Основи програмної інженерії
  911
  Литвиненко К.В. (Шинкаренко В.І.)
 • Професійна практика програмної інженерії
  921
  Шаповал І.В.
 • Якість програмного забезпечення та тестування
  941
  Шинкаренко В.І.
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення
  941
  Скалозуб В.В.
 • Проектний практикум
  931
  Іванов О.П.
 • Програмні засоби загального користування
  921
  Самойлов С.П.
 • Системи трансляцій
  931
  Шинкаренко В.І.
 • Компонентні технології програмного забезпечення
  931
  Швець О.М.
 • Інформаційні технології і системи транспорту
  931
  Скалозуб В.В.
 • Інтелектуальні системи аналізу даних
  941
  Швець О.М.
 • Програмне забезпечення інтелектуальних систем
  941
  Івченко Ю.М.
 • Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності
  961м
  Шинкаренко В.І.
 • Інженерія якості програмних програмних засобів
  951м
  Шинкаренко В.І.
 • Інфраструктура, телематика та інформаційні технології ІТС залізничного транспорту
  951м
  Скалозуб В.В.
 • Сучасне системне програмне забезпечення
  951м
  Нечай В.Я.
 • Розробка експертних та інтелектуальних систем
  951м
  Скалозуб В.В.
 • Програмне забезпечення комп'ютерних мереж
  951м
  Івченко Ю.М.
 • Стандартизація програмних систем
  951м
  Івченко Ю.М.
 • Інформаційні системи на залізничному транспорті
  951м
  Цейтлін С.Ю.
 • Безпека інтелектуальних транспортних систем
  961м
  Нечай В.Я.
 • Комп'ютерна графіка
  921
  Іванов О.П.