Комп'ютерні інформаційні технології

Кафедра КІТ була створена в 1985 році під назвою "Математичне забезпечення САПР".

На базі кафедри ведеться підготовка фахівців за спеціальностями «Інженерія програмного забезпечення» та «Економічна кібернетика». Термін навчання на денному відділені складає: бакалавр – 4 роки, магістр (тільки за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення») – 5 років 4 місяці. На заочному відділені за спеціальністю «Економічна кібернетика»: бакалавр – 5 років, спеціаліст – 6. При здобутті другої вищої освіти (заочно) термін навчання складає 3 роки.

З 2014 року для молодших спеціалістів, випускників коледжів і технікумів, розроблений і запроваджений навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю "Програмне забезпечення систем" за 3 роки.

У навчальному процесі задіяно понад 20 викладачів, серед яких 4 доктори наук та 8 кандидатів. Викладачі постійно підвищують рівень своєї кваліфікації, проходячи стажування на підприємствах Укрзалізниці, університетах України та близького зарубіжжя.

Кафедра веде підготовку аспірантів, що є важливим аспектом у поповненні науково-педагогічних кадрів.

Для навчання студентів обладнано три комп’ютерні класи, які оснащені сучасною обчислювальною технікою з найбільш актуальним програмним забезпеченням; а також лекційні аудиторії та класи для проведення практичних занять.

Студенти проходять стажування на базі підприємств Придніпровської залізниць, різних державних установ та приватних фірм, основними напрямами роботи яких є розробка і впровадження новітніх інформаційних технологій та програмного забезпечення.

Випускники кафедри отримують знання в таких галузях, як моделювання та розробка програмного забезпечення, його супровід та документування; експлуатація та керування різноманітних АСУ та АРМ; створення та використання математичних моделей економічних процесів; проектування, розробка та впровадження інтегрованих систем та їх оптимальних режимів функціонування.