Електронні обчислювальні машини

Хмарський Юрій Іванович
Кандидат технічних наук, доцент

Особиста сторінка

-