Електронні обчислювальні машини

                                                                                                         1.jpg

Кафедра ЕОМ була створена в ДIIТi в 1965 році за ініціативою академіка Всеволода Арутюновича Лазаряна. Її очолив доктор технічних наук Є. М. Шафіт. Тут продовжила навчання група студентів-електриків.

Вже в перші роки існування кафедри сформувалося ядро викладацького колективу. Його склали досвідчені і кваліфіковані фахівці в області автоматизації залізничного транспорту - професор Євген Міронович Шафіт і доцент Лейб Вольфович Сафрис, а також талановиті молоді співробітники - Юрій Іванович Хмарський, Олександр Миколайович Самков та інші.

З 1967 року кафедра стала профілючою для інженерів-електриків за фахом "Електронні обчислювальні машини". Відтоді нею було підготовлено більше 1000 фахівців, які успішно працювали і працюють на обчислювальних центрах залізниць Радянського Союзу, а також в різних галузях народного господарства.

                                                                            2.jpg

Для зміцнення зв'язку з виробництвом і використання в навчанні найбільш сучасних засобів обчислювальної техніки в 1973 році була створена філія кафедри ЕОМ на обчислювальному центрі Придніпровської залізниці. В той же час велися науковоі та дослідно-конструкторські розробки з питань застосування ЕОМ для автоматизації сортувальних станцій.

У 70-х роках широко впроваджується навчання основам обчислювальної техніки, і кафедра ЕОМ приймає на себе функції базової комп'ютерної підготовки усіх студентів ДIIТу. Крім того росте держзамовлення на підготовку фахівців з ЕОМ. Викладацький колектив кафедри розширюється. У нього вливаються в першу чергу випускники факультету Обчислювальної техніки ДIIТу. Саме тоді починали викладацьку діяльність I.В.Жуковицький, Ю.А.Косоріга, А.А.Косолапов, В.А.Шаповалов, А.Б.Устенко, А.П.Тихонов, Т.I. Скабалланович, Л.Н.Стрижко, О.П.Скиба, В.Н.Рибцов, В.Н.Риков. Приходять до нас і такі вже досвідчені талановиті фахівці, як А.В. Рижов, В.А. Музикін, В.Н.Новицький.

                                                                                3.jpg

Сотні випускників факультету ОТ із вдячністю згадують талант і самовіддачу викладачів і співробітників кафедри, яких вже немає з нами. Це Л.В.Сафріс, А.В.Рижов, Е.М.Тененбаум, В.Н.Новицький, В.П.Стрижко, Л.М.Левітін. З особливою теплотою і повагою усі ми пам'ятаємо про Євгенія Мироновича Шафіта, який не лише створив наш колектив, але і став для більшості з нас істинним Учителем.

Чималу роль в житті нашого колективу грав науковий підрозділ - "Лабораторія управляючих машин і систем", яка в 1982 році отримала статус галузевої. Співробітники ЛУМС за участю викладачів створювали системи автоматизації для сортувальних станцій. Особливо значущими стали проекти автоматизованих систем для станцій Нижньодніпровськ-вузол, Ясинувата, а також для Маріупольського металургійного комбінату. Провідними співробітниками ЛУМС були В.Н.Зіброва, В.В.Єлісєєв, I.M.Мороз.

                                                                           4.jpg

У нелегкі дев'яності об'єми науково-інженерних робіт скоротилися, проте попит на інженерів-комп'ютерників на транспорті істотно не зменшувався, відтоді робота колективу в цілому залишалася стабільною. Більше того, на кафедру приходили нові викладачі, яких сьогодні студенти знають вже як досвідчених фахівців: В.Н.Пахомова, Г.А.Доманська, В.С.Бондарєва, О.Й.Єгоров.

З 2000-го року кафедру очолив доктор технічних наук, професор Ігор Володимирович Жуковицкий. А вже в 2004-му в роботі колективу оформився новий напрям - була відкрита нова спеціальність "Захист інформації в комп'ютерних системах і мережах". Організація навчання за новим фахом зажадала великих об'ємів методичної роботи і колектив кафедри з цими завданнями успішно впорався.

Комп'ютерна галузь, як відомо, розвивається дуже динамічно. Тож викладачам нашої кафедри постійно доводиться "триматися в тонусі". Допомагає в цьому і молодь, яка швидко набирає досвід і кваліфікацію. Останніми роками в наш колектив влилися В.В.Дзюба, Д.О.Остапець, П.В.Івін, О.В.Говор, О.Б.Мудрик. Як фахівець, що вже склався, прийшов до нас В.Б.Бєляєв.

Сьогодні колектив кафедри ЕОМ успішно вирішує багато актуальних завдань: створюються нові учбові курси, розробляється унікальна інформаційно-управляюча система для сортувальних станцій, проводяться неформальні зустрічі викладачів із студентами. Коли-небудь це теж стане історією, і зараз ми намагаємося робити все, щоб в майбутньому згадувати про неї із задоволенням.