Електронні обчислювальні машини

Кафедра Електронних обчислювальних машин готує студентів за спеціальностями "Комп'ютерна інженерія " та "Кібербезпека". Крім того вона забезпечує навчання усіх студентів університету по базових курсах вивчення комп’ютерної техніки і програмування. Сьогодні це одна з найбільших кафедр університету.

                                                                                                         about3.jpg

Кафедра ЕОМ була створена в ДІІТі майже півстоліття тому. Однією з перших в Радянському Союзі вона почала навчання майбутніх фахівців з ЕОМ для транспорту. Унікальний досвід навчання фахівців комп'ютерників дозволяє оперативно реагувати на нові тенденції в розвитку галузі і коригувати процес навчання з урахуванням перспективи.

Більше як 1000 випускників кафедри ЕОМ успішно працюють в багатьох установах і організаціях різних галузей, в науково-дослідних інститутах і учбових закладах України, країн СНД і Балтії. Багато хто з них продовжив кар'єру в країнах Євросоюзу і США.

                                                                            about1.jpg

Разом з навчанням студентів, співробітники кафедри виконують методичну роботу по більш ніж 50 учбовим дисциплінам, беруть участь в дослідженнях і розробках спеціалізованих інформаційних систем для транспорту, а також ведуть виховну роботу в якості кураторів учбових груп і в різноманітному неформальному спілкуванні зі студентами.

Колектив кафедри включає як досвідчених педагогів, що стояли біля її витоків майже півсторіччя назад або почали свою викладацьку діялність у 70-80-ті роки ХХ сторіччя, так і молодь. Більшість з нас вчилися та виховувалися у стінах ДІІТу. Це сприяє взаєморозумінню поколінь, збереженню добрих традиції колективу, які включають демократизм та творчий підхід до роботи.