Електронні обчислювальні машини

Кафедра Електронних обчислювальних машин готує студентів за спеціальностями "Комп'ютерна інженерія " та "Кібербезпека". Крім того вона забезпечує навчання усіх студентів університету по базових курсах вивчення комп’ютерної техніки і програмування. Сьогодні це одна з найбільших кафедр університету.

                                                                                                         about3.jpg

Кафедра ЕОМ була створена в ДІІТі майже півстоліття тому. Однією з перших в Радянському Союзі вона почала навчання майбутніх фахівців з ЕОМ для транспорту. Унікальний досвід навчання фахівців комп'ютерників дозволяє оперативно реагувати на нові тенденції в розвитку галузі і коригувати процес навчання з урахуванням перспективи.

Більше як 1000 випускників кафедри ЕОМ успішно працюють в багатьох установах і організаціях різних галузей, в науково-дослідних інститутах і учбових закладах України, країн СНД і Балтії. Багато хто з них продовжив кар'єру в країнах Євросоюзу і США.

                                                                            about1.jpg

Разом з навчанням студентів, співробітники кафедри виконують методичну роботу по більш ніж 50 учбовим дисциплінам, беруть участь в дослідженнях і розробках спеціалізованих інформаційних систем для транспорту, а також ведуть виховну роботу в якості кураторів учбових груп і в різноманітному неформальному спілкуванні зі студентами.

Колектив кафедри включає як досвідчених педагогів, що стояли біля її витоків майже півсторіччя назад або почали свою викладацьку діялність у 70-80-ті роки ХХ сторіччя, так і молодь. Більшість з нас вчилися та виховувалися у стінах ДІІТу. Це сприяє взаєморозумінню поколінь, збереженню добрих традиції колективу, які включають демократизм та творчий підхід до роботи.

Про кафедру

Матеріально-технічне забезпечення

Найменування приміщення, площа, (кв. м), кількість робочих (посадкових) місць

Номер аудиторії або місце розташування приміщення

Найменування навчальної дисципліни

Спеціалізованааудиторіядля проведенняпрактичних занять, 37,3 кв. м, 27посадковихмісць

323

Вступ до спеціальності, Теорія радіо кіл, Комп’ютерна логіка, Арифметичні та логічні основи ЕОМ, Технологія проектування комп’ютерних систем, Комп’ютерні системи, Проектування інформаційно-керуючих систем,                   Комп’ютерна схемотехніка, Принципи проектування систем, Нормативно правове та організаційне забезпечення систем захисту інформації, Апаратні засоби ПЕОМ і локальних мереж, Управління інформаційною безпекою, Професійні функції і задачі магістрів.

Лабораторія мікропроцесорної техніки для проведення лабораторних і практичних занять, 39,9 кв. м., 10 посадкових місць.

№ 323а

   Технологія проектування комп’ютерних систем, Архітектура комп’ютерів, Комп’ютерні мережі, Практика проектування системна ПЛІС, Інтерфейси, Проектування інформаційно-керуючих систем, Комп’ютерна схемотехніка, Проектний практикум, Основи проектування інформаційних систем, Надійність, контроль, діагностика, та експлуатація ЕОМ, Апаратні засоби ПЕОМ і локальних мереж, Захист інформації в комп’ютерних системах.           

Спеціалізованалекційна аудиторіядля проведеннялекційних занять, 107,6 кв. м, 84посадковихмісць

3203

Основи програмування, Комп’ютерна електроніка, Теорія радіо кіл, Комп’ютерна схемотехніка, Комп’ютерна логіка, Арифметичні та логічні основи ЕОМ, Теорія інформації та кодування, Технологія проектування комп’ютерних систем, Архітектура комп’ютерів, Комп’ютерні мережі, Прикладна криптологія, Практика проектування системна ПЛІС, Керуючі мікроконтролери, Проектування мікропроцесорних систем, Системи технічного захисту інформації, Інтерфейси, Периферійні пристрої, Проектування інформаційних систем  мереж Інтернет, Архітектура комп’ютерних систем, Надійність, контроль, діагностика, та експлуатація ЕОМ, Захист інформації в комп’ютерних системах, Захист інформації в комп’ютерних мережах, Захист інформації в мережах INTERNET,  Геоінформаційні системи y на залізничного транспорті.                              

Лабораторія керуючих контролерів для проведення лабораторних і практичних занять, 35,9 кв. м., 10 посадкових місць.

№ 3204

Основи програмування, Теорія радіо кіл, Архітектура комп’ютерів, Комп’ютерні мережі, Бази даних, Архітектура комп’ютерних систем, Прикладна криптологія, Керуючі мікроконтролери, Системи технічного захисту інформації, Інтерфейси, Комп’ютерні системи, Периферійні пристрої, Методи та засоби захисту інформації, Комплексні системи захисту, Практика проектування захищених інформаційних систем, Професійні функції і задачі магістрів, Безпека інтелектуальних транспортних систем даних, Принципи проектування систем, ІНТЕРНЕТ технології, Нормативно правове та організаційне забезпечення систем захисту інформації, Управління інформаційною безпекою.

Лабораторія мережевих технологій для проведення лабораторних і практичних занять, 35,3 кв. м., 10 посадкових місць.

№ 3205

Основи програмування, Теорія радіо кіл, Архітектура комп’ютерів, Бази даних, Архітектура комп’ютерних систем, Керуючі мікроконтролери, Системи технічного захисту інформації, Інтерфейси, Комп’ютерні системи, Периферійні пристрої, Методи та засоби захисту інформації, Математичні основи інформаційної безпеки Локальні мережі, ІНТЕРНЕТ технології, Локальні мережі,

Теорія проектування комп'ютерних мереж.  

Лабораторія комп’ютерного проектування для проведення лекційних і практичних занять, 72,4 кв. м., 52 посадкових місць.

№ 3207

Вступ до спеціальності, Основи програмування, Комп’ютерна електроніка, Теорія радіо кіл, Комп’ютерна логіка, Арифметичні та логічні основи ЕОМ, Технологія проектування комп’ютерних систем, Архітектура комп’ютерів, Бази даних, Архітектура комп’ютерних систем, Прикладна криптологія, Практика проектування системна ПЛІС, Керуючі мікроконтролери, Системи технічного захисту інформації, Інтерфейси, Комп’ютерні системи, Методи та засоби захисту інформації, Системи штучного інтелекту, Проектування інформаційних систем  мережах Інтернет, Проектування інформаційно-керуючих систем, Комплексні системи захисту, Практика проектування захищених інформаційних систем, Безпека інтелектуальних транспортних систем даних, Основи проектування інформаційних систем, Математичні основи інформаційної безпеки, Локальні мережі, ІНТЕРНЕТ технології, Проектний практикум, Проектування мікропроцесорних систем, Комплексні системи захисту інформації, Теорія проектування комп'ютерних мереж.

Лабораторія комп’ютерної електроніки для проведення лабораторних і практичних занять, 48,48 кв. м., 4 посадкових місць

№ 3209

Комп’ютерна електроніка,  Комп’ютерна схемотехніка,  Системи технічного захисту інформації

Лабораторія комп’ютерних технологій та захисту інформації для проведення лабораторних і практичних занять, 50 кв. м., 10 посадкових місць

№ 3210

   Основи програмування, Теорія інформації та кодування, Архітектура комп’ютерів, Комп’ютерні мережі, Архітектура комп’ютерних систем, Прикладна криптологія, Керуючі мікроконтролери, Інтерфейси, Системи штучного інтелекту, Комплексні системи захисту, Основи проектування інформаційних систем, Безпека інтелектуальних транспортних систем даних, ІНТЕРНЕТ технології, Теорія радіо кіл, Апаратні засоби ПЕОМ і локальних мереж, Захист інформації в комп’ютерних мережах, Системи штучного інтелекту, Захист інформації в мережах INTERNET.