Автоматика та телекомунікації

Кафедра «Автоматика та телекомунікації» є випускаючою й готовить фахівців з вищою освітою за наступними напрямами підготовки:

 • - 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (спеціальність «Автоматика та автоматизація на транспорті;
 • - 6.070107 «Системи забезпечення руху поїздів» (спеціальність «Системи керування рухом поїздів»).

Підготовка ведеться за денною та заочною формами навчання. Підготовка бакалаврів проводиться також по скороченій формі навчання (3 роки) для випускників технікумів та коледжів на базі диплома молодшого спеціаліста. Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр. При кафедрі відкрита аспірантура та докторантура.

Підготовка фахівців включає освоєння комп’ютерних технологій, мікроелектроніки та мікропроцесорної техніки, залізничної автоматики, теорії електрозв’язку, а також дисциплін спеціальної підготовки з систем керування рухом поїздів, систем цифрового та мобільного зв’язку.

Спеціальності

Випускники отримують фундаментальну наукову і практичну підготовку, яка дозволяє займатися проектуванням і обслуговуванням систем автоматизації різних технологічних процесів, в тому числі автоматизованих систем управління рухом поїздів.

Підготовка фахівців спрямована на вивчення принципів побудови інформаційно-керуючих і телекомунікаційних систем, вивчення та вдосконалення існуючих, а також розробку нових систем залізничної автоматики, вивчення технології експлуатації та ремонту таких систем.

 • Спеціальність «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (Спеціалізація «Автоматика та автоматизація на транспорті»)
 • Спеціальність «Залізничний транспорт» (Спеціалізація «Системи управління рухом поїздів»)

Після отримання освітнього рівня «бакалавр» за даними спеціальностями випускники мають право отримати ступінь «Магістр» європейського зразка за спеціальностями:

 • «Автоматика та автоматизація на транспорті»;
 • «Інтелектуальні транспортні системи»;
 • «Інтероперабельність і безпеку на залізничному транспорті»;
 • «Інфраструктура високошвидкісного залізничного транспорту»;
 • «Залізнична зв'язок телекомунікаційних систем»;

Під час навчання студенти мають можливість:

 • пройти навчання в провідних університетах Франції, Німеччини, США, Польщі, Латвії, Литви, Росії, Китаю в тому числі з отриманням дипломів цих університетів
 • взяти участь в міжнародних проектах з підготовки магістрів MISCTIF, SITISET, MieGVF;
 • щорічно підвищувати рівень своїх знань англійської, німецької, польської, французької та китайської мов як в університеті, так і в провідних університетах Європи та Китаю;
 • отримати гранти і стипендії Європейської комісії.

Перспективи працевлаштування

Випускники цих спеціальностей можуть працювати:

 • в підрозділах магістрального («Укрзалізниця») транспорту, які займаються обслуговуванням і проектуванням систем автоматики.
 • на залізничному транспорті промислових підприємств (металургійні і гірничодобувні підприємства, морські порти та інші)
 • на підприємствах зв'язку («Укртелеком», «Укрзалізниця», оператори мобільного зв'язку)
 • в науково-дослідних і проектно-конструкторських установах.