Технічна кібернетика

Деканат факультета

  • Скалозуб Владислав Васильович

    Скалозуб Владислав Васильович професор

  • Харченко Тетяна Михайліна

    Харченко Тетяна Михайліна Диспетчер факультету

  • Остапець Денис Олександрович

    Остапець Денис Олександрович Доцент, к.т.н.

Історія факультету

Стратегічне значення та перспективи бурхливого розвитку обчислювальної техніки у світі в 50-тих роках минулого століття, як нового потужного двигуна науково-технічного прогресу суспільства, були далекоглядно передбачені видатним вченим-залізничником академіком В. Лазаряном, за ініціативою якого у ДІІТі у 1966 році був створений факультет «Обчислювальна Техніка» (наказ Міністерства шляхів сполучення СРСР від 06.01.1966 р.), з 1995 року  факультет «Технічна кібернетика». До складу факультету увійшли кафедри будівельної механіки, яку очолював професор В.А. Лазарян, пізніше професор Блохін Є.П., теоретичної механіки, а також  нові кафедри - «Обчислювальна математика» і «Математичні машини й  обчислювально-вирішувальні прилади й обладнання», пізніше –  «Електронні Обчислювальні Машини», ЕОМ. Завідувачами нових кафедр  було призначено молодих талановитих доцентів С.Й. Конашенка і Є.М. Шафіта. При факультеті також функціонувала обчислювальна лабораторія, у подальшому обчислювальний центр, під керівництвом здібних організаторів, Ю.О. Мухи, а потім Л.Л. Подольського.

Історія факультету ТК сягає у 1960 рік. В цей період в ДІІТі під керівництвом професора В. А. Лазаряна була сформована потужна школа механіків, базою якої були кафедри будівельної і теоретичної механіки, а також створена науково-дослідна лабораторія динаміки і міцності рухомого складу. Широке коло досліджень в галузі механіки залізничного транспорту вимагало постійного удосконалення різноманітних методів розрахунку й засобів виконання обчислень. Для цього використовувались аналогові обчислювальні машини, котрі дозволяли відтворити якісні особливості процесів, але не забезпечували необхідної точності. Разом з цим на Придніпровській залізниці виникли складні завдання, які вимагали термінового вирішення. Одним із них було повна електрифікація стратегічного напрямку Кривбас – Донбас. Вирішення цих завдань вимагало застосування значних для того часу обчислювальних засобів. У 1961 році ДІІТу була виділена ЦЕОМ «Урал-1», встановлена і уведена  в експлуатацію 6 випускниками факультету «Електрифікація залізниць».

Було зрозумілим, що ускладнення завдань та необхідність подальших дослідження вимагають застосування нових систем обробки інформації, а також підготовки спеціалістів для цієї галузі. З ініціативи професора В. А. Лазарян а  у 1962 році  в ДІІТі був оголошений прийом 50 студентів на 1-й курс зі спеціальності  «Математичні  обчислювально-вирішувальні  прилади й обладнання», яка відкрилась на факультеті  «Електрифікація залізниць». Було зараховано 60 осіб (конкурс 12 осіб на місце серед випускників шкіл, виробничники поступали  окремо),  в тому числі 10 кандидатів у студенти, сформовано групи 215 і 216. Студентів готували як  технологів-математиків широкого профілю.

Першим деканом факультету, 1965 – 1987 р.,  був призначений доцент кафедри «Теоретичні основи електротехніки» Андрій Борисович Демиденко.

                                                                                                                        

Перший випуск спеціалістів відбувся  у 1967 році  в складі факультету «Обчислювальна техніка».

                                                                             

Перший захист випускників факультету, 1967,  Стельмах В.К.

Головуючий ДЕК – академік НАН України, професор  В. А. Лазарян.

Перші випускники отримали призначення на роботу в багато міст СРСР. Через гостру потребу в спеціалістах такого профілю п’ять осіб були залишені і працювали  весь час в ДІІТі. Це О. В. Рижов, в подальшому кандидат технічних наук, к.т.н., доцент і завідувач кафедри КІТ; доцент кафедри вищої математики А. В. Ільчук; старший науковий співробітник лабораторії динаміки та міцності рухомого складу,  к.т.н., Р. Б. Грановський; В. К. Стельмах начальник обчислювального центру, старший викладач кафедри КІТ; О. І. Зинюк – завідувач лабораторії кафедри КІТ. Практика залишати кращих випускників у ВНЗ збереглась і нині. Зараз на багатьох кафедрах і в підрозділах університету працюють випускники факультету.  

Бурхливий розвиток обчислювальної техніки привів  до диференціації спеціальностей цієї галузі. Тому з 1969 року на факультеті існує вже дві спеціальності: «Електронні обчислювальні машини» і «Прикладна математика». Поява обчислювальних машин на великих й понадвеликих інтегральних схемах, об`єднання їх  у обчислювальні комплекси, організація  мереж  призвели до необхідності готувати спеціалістів-системотехніків. Зараз замість спеціальності «ЕОМ» проводиться підготовка по спеціальності «Комп`ютерні системи й мережі».

                                                                                         

Перший проректор ДІІТу, завідувач кафедри  будівельної механіки, д.т.н., професор Блохін Є. П.

До 1985 року факультет готував фахівців із програмування у рамках спеціальності «Прикладна  математика». Після виділення програмування в окрему галузь науки, а також з виникненням великої кількості мов програмування й нових технологій в цій галузі, нагальною стала необхідність у підготовці інженерів-програмістів. Це було здійснено у 1985 році з ініціативи першого проректора ДІІТу,  професора Є.П. Блохіна, завідувачів кафедр прикладної математики,  професора Єгорова О.І., а  також ЕОМ, професора Шафіта Є.М., коли  на факультеті була створена кафедра «Математичне забезпечення ЕОМ та САПР»  (наказ по інституту № 447 від 06.06.1985 р.). В 1996 році вона була перейменована на кафедру «Комп`ютерні інформаційні технології». Першим завідувачем кафедри було призначено доцента О. В. Рижова.

                                                                                                                           

Декан факультету у 1987 – 1992 р.,  доцент кафедри ЕОМ

Юрій Іванович Хмарський.

У цей період, з 1987 до 1992 року, декан факультету – доцент кафедри ЕОМ Юрій Іванович Хмарський.

У 80 – х роках ХХ століття святкову колону ДІІТу незмінно супроводжував загін барабанщиць, сформований на основі студенток нашого факультету, який готував доцент Хмарський Ю.І.

У 1995 році факультет перейменовано на «Технічна кібернетика».

З 1998 року на факультеті з’являється ще одна спеціальність „Економічна кібернетика ”, а з 2004 року – ліцензована  спеціальність ї відкрито прийом студентів за фахом «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах».

У 2009  році до складу факультету ТК включено кафедру «Автоматика, телемеханіка і зв’язок», завідувач кафедри – професор, доктор фізико-математичних наук, Володимир Ілліч Гаврилюк. Яка проводить підготовку . фахівців за спеціальністю «Автоматика і автоматизація на транспорті».  У 2013 році кафедрою АТЗ ліцензована спеціальність «Системи керування рухом поїздів», у 2014 році відбувся  прийом студентів за цією спеціальністю.

                                                                                                                      

Декан факультету з 1992 до 2012  р., доцент кафедри КІТ

Віктор Якович Нечай.

Факультет «Технічна кібернетика»  завжди серед лідерів регіону, він одним з перших у Придніпров’ї  розпочав підготовку фахівців з електронних обчислювальних машин, прикладної математики та програмного забезпечення, автоматики та автоматизації на транспорті. Зараз на факультеті навчаються близько 700 студентів, за роки існування підготовлено біля 5000 спеціалістів, які успішно працюють в Україні, у багатьох інших державах світу. Факультет один з найбільших в університеті. Навчальний процес забезпечують досвідчені висококваліфіковані викладачі. На чотирьох кафедрах факультету працює біля 70 викладачів і співробітників, серед них 10 професорів, докторів наук, понад 30 доцентів, кандидатів наук.

Зараз до складу факультету входять три випускові кафедри: «Автоматика, телемеханіка і зв’язок» (завідувач - д.ф.-м.н. професор Гаврилюк В.І.), «Електронні обчислювальні машини» (завідувач  - професор, д.т.н. Жуковицький І.В.), «Комп’ютерні інформаційні технології» (в.о. завідувача - професор, д.т.н. Шинкаренко В.І.), та кафедра «Прикладна математика» (завідувач кафедри - професор, д.ф.-м.н. Пічугов С.О.).

                                                                                                                   

Декан факультету «Технічна кібернетика» з 2012 р.  Владислав Васильович Скалозуб,  доктор технічних наук, професор, професор кафедри  КІТ, Академік та Заслужений діяч Транспортної Академії України. .

Факультет готує висококваліфікованих, успішних і ефективних фахівців-особистостей, керівників-лідерів, які мають активну громадську позицію.

На факультеті «Технічна кібернетика» здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) підготовка фахівців в основних галузях інформаційних технологій та автоматизації на транспорті. Підготовка бакалаврів відбувається за такими напрямами: Програмна інженерія, Комп’ютерна інженерія, Безпека інформаційних і комунікаційних систем, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Системи забезпечення руху поїздів, Економічна кібернетика. Напрями підготовки  спеціалістів і магістрів: Автоматика та автоматизація на транспорті, Безпека інформаційних і комунікаційних систем, Комп’ютерні системи та мережі, Програмне забезпечення систем. Проводиться також підготовка спеціалістів за напрямом «Економічна кібернетика».

Кафедри факультету також проводять підготовку фахівців найвищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру. Дванадцять випускників і співробітників факультету стали докторами наук, професорами. А саме – Шафіт  Є. М., Босов А. А., Редько С. Ф.,  Богомаз Г. І.,  Капустян В. О., Когут П. І., Жуковицький І. В., Разгонов А. П., Скалозуб В. В., Шинкаренко В. І., Горобець В. Л., Косолапов А. А. Понад 40 – стали кандидатами наук.

Студенти факультету здобувають сучасну освіту: теоретичну і практичну підготовку з багатьох розділів фундаментальної та комп’ютерної математики, інформаційних і комунікаційних та Інтернет технологій, вивчають сучасні автоматизовані системи, мови та засоби програмування, протягом навчання вивчають дисципліни гуманітарного та соціально-економічного циклу, які створюють основу гармонійного розвитку особистості кожного. Склад основних дисциплін усіх спеціальностей відповідає часу,  постійно удосконалюється, їх зміст оновлюється. У теперішній час вивчаються наступні базові дисципліни: автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології – мікроелектроніка та мікропроцесорна техніка, залізнична автоматика, системи цифрового та мобільного зв’язку; інформаційна безпека – методи та засоби захисту інформації, апаратне забезпечення;  комп’ютерна інженерія – проектування, налагодження і технічне обслуговування комп’ютерних систем та мереж; програмна інженерія – об`єктно-орієнтоване та компонентне програмування, case-технології, бази даних і знань, стандартизація і якість програмних систем; системи забезпечення руху поїздів – системи автоматики та зв’язку, електроніка та мікроконтролери, цифрові системи керування; економічна кібернетика – міжнародна та регіональна економіка, економіко-математичне моделювання, бази і сховища даних, «1С: Підприємство» ін.

Найкращі студенти приймають участь і займають призові міста на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах за спеціальностями, виступають з доповідями на наукових конференціях. Вони неодноразово здобували перемоги у конкурсах «Студентська весна», спортивних змаганнях університету.

Факультет має постійні міцні взаємні зв’язки із підприємствами залізничного транспорту України:  готує для них висококваліфікованих працівників, виконує науково-технічні дослідження і розробки  засобів автоматизації для потреб транспортної галузі. На фото учасники наради з представниками Головного управління інформатизації Укрзалізниці та ПКТБ АСУ УЗ, 2010 р. Зліва направо –  доц. Хмарський Ю.І., проф. Шинкаренко В.І., доц.. Шаповалов В.О., генеральний конструктор АСК ВП УЗ-Є, доц. Цейтлін С.Ю., перший заступник начальника Головного управління УЗ ЦІТ Серебряний Є. М., проф.  Пічугов С. О., декан факультету доц.. Нечай В. Я., проф. Скалозуб В. В., проф. Жуковицький І. В.

На факультеті «Технічна кібернетика» накопичено великий науковий потенціал та досвід у сфері математичного та комп’ютерного моделювання і оптимізації, розробки і впровадженні сучасного програмного забезпечення, автоматизованих систем управління об’єктами різної складності. Ці досягнення,  доробки і досвід успішно використовується в навчальному процесі.

Одночасно з дипломом за обраною спеціальністю студенти мають змогу навчатися на Військовій кафедрі і отримати військове звання,  здобути диплом магістра за іншими спеціальностями нашого університету, а також інших країн, зокрема Франції, Польщі, Словаччини, Латвії.

Координаційна нарада TEMPUS проекту з інтелектуальних транспортних систем CITISET, м. Катовіце, Польща; професори Соловйов В. П., МІІТ, РФ.,  Скалозуб В. В.  ДІІТ, Україна, Сладковські О.,  Польща, доцент Пуцко М. М.,  МІІТ, РФ.

В останні роки факультет приймає активну участь у міжнародних Європейських освітніх TEMPUS проектах університету. З  2013 року вперше в Україні проводиться підготовка магістрів та докторів PhD у рамках міжнародної програми TEMPUS, «Комунікаційні та інформаційні технології для забезпечення безпеки і ефективності транспортних потоків» - європейсько-російсько-украінська проекту  CITISET з інтелектуальних транспортних систем (ІТС) ; у 2014 році відбувся перший випуск 12 магістрів за спеціалізацією ІТС.  З 2014 року кафедрами  факультету, в першу чергу ЕОМ,  виконується ще один проект програми TEMPUS «Модернізація післядипломної освіти у галузі безпеки та стійкості розвитку у гуманітарних та промислових сферах». Для студентів факультету в університеті є можливість відвідувати закордонні університети і навчатись в них за міжнародними програмами.

 Прапори держав університетів, партнерів  проекту CITISET.

Випускники факультету успішно працюють на підприємствах залізниць, у обчислювальних центрах, у комп’ютерних фірмах різних форм власності, у промислових і торгівельних підприємствах, у вузах,  банківській  системі, науково-дослідних і проектно-конструкторських установах, в державних та комерційних структурах в Україні та інших країнах світу.

Субботнее апрельское утро, а ДИИТ не перестает кипеть энергией, позитивным настроем и драйвом. Все потому что в нашем университете – День абитуриента!

На этот раз день открытых дверей прошел в абсолютно новом формате. Факультеты представили свои наработки, презентации работ студентов и выпускников на ярмарке профессий. Каждый абитуриент мог ощутить все задачи будущей профессии, фишки интересующей специальности, пообщаться с деканом факультета, заведующими кафедрами.
О нашем университете в целом, а также о правилах приёма рассказал Ректор университета Александр Николаевич Пшинько. После официальной части абитуриенты отправились на экскурсию по университету. Наш факультет привлек внимание многих, так что аудитория 3203 была заполнена желающими поступить и родителями, переживающими за своих детей.

Научно-исследовательская деятельность - это визитная карточка университетского образования! Она является одним из приоритетных направлений работы студентов. Именно посредством этой работы наши студенты развивают свои творческие способности, совершенствуют знания, участвуют в конкурсах и олимпиадах международного, всеукраинского, регионального уровня, посещая при этом Киев, Харьков, Одессу и другие города Украины, где занимают призовые места и награждаются дипломами. Более того, студенты нашего университета систематически выигрывают гранты на проведение научных исследований, получают стипендии Президента Украины, Верховной Рады Украины и многие другие. Об этом и не только преподаватели факультета рассказали на встрече с абитуриентами.

Наш университет может дать студенту как высококлассное образование в различных сферах знаний, так и активную, увлекательную и наполненную улыбками студенческую жизнь и, конечно же, новых друзей! То, что ДИИТовцы самые спортивные, энергичные, активные и умеют проводить свое время по-максимуму драйвово доказали студенты, которые подготовили концерт с сильной хореографией и ошеломляющим вокалом, фотозоны, и, безусловно, личное общение. Ребята не могли пройти мимо аллеи с цветущими сакурами, и здесь предсказание: кто обнимет сакуру, точно отлично сдаст ЗНО, - было как никогда актуальным!

Хочется, чтобы ДИИТ стал для вас, абитуриенты, вторым домом, который вы полюбите всем сердцем, и о котором всегда будете заботиться!
Желаем выбрать именно то направление, которое принесет вам настоящее удовольствие и навыки для будущих свершений. А сейчас набирайтесь сил, отлично сдавайте ЗНО, чтобы начать сложный, но удивительно интересный путь в статусе студента Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна!

Материал подготовила: Наталья Замедянская, Фото: Вика Масленникова

 

Красно-синие цвета в нашем сердце навсегда!

3 победы из четырёх интереснейших игр

22 забитых гола

И все это без замен!

Таким для команды факультета «Техническая кибернетика» стал Кубок Ректора 2016.

Этого турнира болельщики ждали целый год, а игроки уж точно 5 лет! Так как принимают участие в турнире только студенты 5 курса. Игры пролетели незаметно и пора подводести итоги!

В этом году формат Кубка Ректора особенно интересный. На открытии присутствовали известные гости. Кто как не профессионалы своего дела могли дать напутствие на отличную игру нашим игрокам?! Именно поэтому зарядить игроков победным настроем приехали Главный тренер футбольного клуба «Днепр» – Мирон Маркевич и защитник футбольного клуба «Днепр» Днепропетровск и национальной сборной Украины – Артем Федецкий.

Команда нашего факультета в составе: капитан команды – Осаула Евгений №9,

№7 Беседин Роман,

№17 Маменко Дмитрий,

№1 Овчаренко Денис,

№5 Турий Александр,

№10 Омельчук Денис,

не переставала нас радовать и переполнять гордостью на протяжении каждой игры. Так, мы открыли чемпионат игрой против факультета «МТ», которая завершилась со счетом 2:1, голы забили: Александр Турий, Евгений Осаула. Вторая игра против факультета «ОБЗ» завершилась со счетом 3:1 (Турий, Осаула, Беседин).

Третья игра выдалась особенно сложной, как из-за погодных условий, так и из-за напористости соперника. ТК – М (5:1, Осаула). В этот день свою любовь к родному факультету очень ярко продемонстрировали болельщики, которые не переставали поддерживать команду даже под сильным ливнем.

Завершающей игрой группового этапа стал матч против команды Экономико-гуманитарного факультета, который завершился со счетом 16:1 в пользу нашего факультета, голы распределились так: Осаула – 8, Беседин – 5, Турий – 3, Маменко – 1.

В итоге в групповом этапе сложилась ситуация, когда три команды в группе А набрали равное количество очков: Факультет «М» - 9, факультет «МТ» - 9, Факультет «ТК» - 9. Так как в регламенте чемпионата прописано, что в таком случае считается разница голов в играх между этими командами, в этап 1/16 прошли «М» и «МТ». 

На закрытии Кубка Ректора наш факультет нельзя было не отметить, поэтому лучшим игроком команды признан Осаула Евгений. В конкурсе-эстафете среди девушек победила студентка 915 группы, Кравченко Анастасия. Игроки нашего факультета демонстрировали нам высочайший уровень подготовки, волю к победе, непревзойденный командный дух. А на сколько сильной была поддержка болельщиков, которые и под жарким солнцем, и под сильным ливнем стояли плечом к плечу с родными командами, заряжая игроков энергией, вдохновляя их на отличные игры!

За вашу игру, ребята, точно не будет стыдно. Нам было очень и очень круто находиться на наших играх, потому что мы знали, что вы выкладываетесь на 100%!

Все игроки порадовали нас своими захватывающими играми, мы увидели море эмоций и неисчисляемое количество стараний каждого, кто принимал участие в этом великолепном действии!

Спасибо вам, лучшая команда, за подаренную нам яркую неделю!

Комментарий капитана команды - Евгения Осаулы:

Спасибо всем за этот Кубок Ректора. Это было замечательно. С самой первой и до последней минуты это были непередаваемые эмоции, адреналин и накал страстей. Огромное спасибо болельщикам, которые нас поддерживали при любой погоде, которые заставляли бежать с первой и до последней секунды, которые заставляли возвращаться в защиту, когда на это не хватало сил, так как отбегать 40 минут без замен очень и очень тяжело. Но именно благодаря вашей поддержке в резервах появлялась новая энергия и ещё большее желание победить. Огромное спасибо команде, которая действительно показала, что мы - КОМАНДА. Эти парни доказали и показали, что значит дух команды, что значит одно целое, характер и стремление к победе. Можете не верить, но мы отдали все силы на поле и, думаю никто не поспорит, что мы заслужили на полуфинал. Денчик, Димон, Ромчик, Ден, Сашка - вы лучшая команда.

СПАСИБО "ТК", ВЫ ЛУЧШИЕ!

Материал подготовила: Замедянская Наталья

 

Спартакиада по футболу. Сентябрь 2016

 

Студвесна 2016

 

ТК - 50 лет

 

Ура! Я - студент!

 

 

 

Фото - Вика Масленникова
 
Шанс 2016